Hafiz Ibrahim-ef. Čeho, novi imam u džematu Duhri

Od 01. Januara 2018. godine, hafiz Ibrahim ef. Čeho, zvanično je preuzeo dužnost novog imama, hatiba i muallima u džematu Duhri, MIZ Kiseljak. Hafiz Ibrahim ef. Čeho rođen je 1971. godine, u džematu Duhri, MIZ Kiseljak. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Trenutno je apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od samog početka bio je pripadnik ARBiH, a po završetku rata zapošljava se kao imam hatib i muallim u džematu Arnauti, Medžlis Islamske zajednice Zenica, u kojem ostaje punih 17. godina.

Od 01. februara 2014. godine do 31. decembra 2017. godine, obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Kreševo – imam Čaršijske hadži – Hasanove džamije, Medžlis IZ Kiseljak. Od 01. Januara 2018. godine, preuzima dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Duhri.

U dosadašnjem radu, istakao se kao čestit i odgovoran imam koga krasi skromnost, dosljednost, odmjerenost i predanost imamskom radu. Oženjen je i otac petero djece.