Hafiz muderris Ahmed Hilmi-ef. Muftić (1858-1934)

Hafiz Ahmed Hilmi-ef. Muftić, sin hadži hafiza Ahmed-ef. Mulaibrahimovića Svirca, gradačačkog muftije, rođen je 1858. godine u Gradačcu. Završio je Svirac medresu 1881. godine i dobio idžazet od svog oca hadži hafiza Ahmed-ef. Hafiz je postao u dvanaestoj godini života. Pred travničkim muftijom Muhamedom Hazim-ef. Korkutom u Travniku je izučavao islamske nauke tri mjeseca. Poslije smrti svog oca, preuzeo je muderisku dužnost u Svirac medresi koju je obavljao od 1883. do smrti 1934. godine. Imamsku i hatibsku dužnost obavljao je u Sviračkoj i Husein-kapetanovoj džamiji u Gradačcu. Biran je u najviša tijela Islamske zajednice: Hodžinsku izbornu kuriju i Vakufsko povjerenstvo. Bio je potpredsjednik i član Šerijatskog suda u Gradačcu. Poznavao je orijentalne jezike. Bio je izuzetno obrazovan, dobar imam, hatib i vaiz. Krasila ga je blagost i gostoljubivost. Na savremen način tumačio je islamske propise. Podržao je reformatorske ideje reisu-l-uleme Džemaludin-ef. Čauševića. Istakao se kao izuzetan domaćin i uspješan privrednik. Smatran je duhovnim ocem Gradačca i okolice. Imao je dva sina: Hasiba i Ahmeda Ragiba i četiri kćerke: Nesibu, Saimu, Ešrefu i Eminu. Sva njegova djeca, osim Emine, umrla su prije njega. Sin Hasib završio je medresu i hifz. Bavio se poljoprivredom i povremeno bio imam i mutevelija Sviračke džamije. Hafiz Ahmed Hilmi-ef. živio je u današnjem prigradskom naselju Vida I. 

Hafiz Ahmed Hilmi-ef. umro je 11. februara 1934. godine i ukopan je u haremu Sviračke džamije. Nadgrobni epitaf sastavio mu je njegov poštovalac Salih-ef. Bašić. Na njemu je, uz ostalo, napisano: “Za svog života kod svakoga bio je poznat kao vrlo blag. U njegovoj okolini svijet je slijedio ovog ispravnog čovjeka radi njegove riječi, koja je djelovala, a radi zdravih misli i zdrave pameti njegove.” O poštovanom muderrisu svoje utiske i sjećanja ostavili su Jusuf-ef. Bilajac, hafiz Abdulah-ef. Hodžić, Husejn-ef. Kavazović, hafiz Zaim-ef. Huskanović i Mehmed-ef. Kavazović. Izvori: Iz vjerskog i vjerskoprosvjetnog života muslimana u Gradačcu od Mahmuta Traljića i Dodatak o hafizima u Gradačcu, Modriči, Bosanskom Šamcu i Odžaku, Anali GHB za 2012.