Halal certificirane nove tri kompanije

Halal standardi predstavljaju polazne osnove za razumijevanje halala, razlikovanje dopuštenih i nedopuštenih sastojaka u proizvodima, te pristupa i postupaka prilikom pružanja usluga.

Halal standardi su zasnovani na proaktivnom i preventivnom prsitupu, te zahtijevaju sistemski (i procesni)  pristup u implementaciji i održavanju sistema kvaliteta. Nova izdanja halal standarda su kompatibilna sa drugim međunarodnim standardima, a specifična su po području primjene. 

U mjesecu maju ove godine, uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 okončale su kompanije Büscherhoff Plastikal dd Kalesija, Fabrika Dečje Hrane doo Dobanovci (Srbija) i Sky Concord doo Živinice. 

U kompaniji Büscherhoff Plastikal dd Kalesija halal certificirana je proizvodnja ambalaže.

Halal podrazumijeva sljedljvost proizvoda od njive-farme pa do marketa-stola i u tom lancu bitnu ulogu ima i ambalaža. Ambalaža koja je u direktnom dodiru sa proizvodima ne smije sadržavati sastojke haram (zabranjenog) porijekla i mora biti higijenski i zdravsteveno ispravna kako bi i proizvod koji je upakovan u tu ambalažu bio halal. 

Procesom halal certificiranja u kompaniji Fabrika Dečje hrane doo obuhvaćeni su pogoni za proizvodnju pirea od voća, povrća i mesa, suhih i tečnih žitnih kaša, sokova od voća i povrća, osvežavajućih bezalkoholnih pića – kvaliteta za odojčad, malu djecu i ostalu populaciju. Kompanija na tržište plasira preko 80 halal proizvoda robne marke Nutria. 

Restoran “In Caffe Lounge Bar” u vlasništvu kopanije Sky Concord doo Živnice ispunio je zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata za kategoriju HALAL KUHINJA.

Ovim se definiše da je u objektu samo kuhinja halal certificirana, što znači da su sve sirovine koje se koriste u pripremi jela dozvoljene i da se priprema i posluživanje jela vrši u skladu sa zahtjevima halala. 

(Preporod.info)