Halloween – Noć vještica, okultizam i magija

Noć vještica (na engleskom Halloween) slavi se svake godine 31. Oktobra. No slični običaji uvriježeni su i u mnogim drugim dijelovima svijeta. U nekim zemljama priređuju se svečanosti koje se drugačije nazivaju, ali imaju mnoge sličnosti s Noći vještica, primjerice: poigravanje s nadnaravnim silama, prizivanje duhova umrlih te maskiranje u vještice, vilenjake i kojekakve zloduhe.

“Noć vještica izravno je povezana s okultizmom — kontaktiranjem s duhovnim silama koje mahom djeluju jezovito i zastrašujuće”, stoji u djelu Encyclopedia of American Folklore.  Mnogi blagdani i proslave koje su slične Noći vještica također imaju pogansko porijeklo i temelje se na štovanju predaka (duše umrlih). U prošlosti su mnogi ljudi na taj dan prizivali duhove umrlih, a taj je običaj i danas uvriježen diljem svijeta.

Premda se Noć vještica smatra tipičnom američkom svetkovinom, ona postaje sve popularnija i u drugim zemljama svijeta. No mnogima koji su u novije vrijeme počeli slaviti Noć vještica nije poznato da ta tradicija ima pogansko porijeklo. Oni ne znaju da većina simbola i običaja karakterističnih za Noć vještica ima veze s nadnaravnim bićima i okultnim silama.

Porijeklo nekih simbola i običaja vezanih za Noć vještica

VAMPIRI, VUKODLACI, VJEŠTICE, ZOMBIJI: Ta se nakazna stvorenja odavna povezuju sa svijetom zlih duhova.

SLATKIŠI: Stari Kelti nastojali su slatkišima udobrovoljiti zle duhove. Crkva je kasnije počela poticati vjernike da večer uoči blagdana Svih svetih idu od kuće do kuće te traže od domaćina da im daju hranu, obećavajući im da će se zauzvrat moliti za njihove mrtve. S vremenom se u nekim zemljama uvriježio običaj da djeca idu po kućama i govore ljudima kako će učiniti neki nestašluk ako im ne daju slatkiše.

MASKE I KOSTIMI: Kelti su na Samhain nosili sablasne maske misleći kako će zli duhovi povjerovati da su i oni duhovna bića te da će ih stoga ostaviti na miru. Crkva je s vremenom prihvatila takve poganske običaje te ih povezala s blagdanom Svih svetih i Dušnim danom. Ljudi koji su slavili te blagdane kasnije su počeli ići od kuće do kuće odjeveni u svece, anđele i đavole.

BUNDEVE: Izdubljene glavice repe u kojima je gorjela svijeća stavljalo se na prozore ili prag kuće kako bi štitile ukućane od zlih duhova. Neki su smatrali da svijeća predočava dušu zatočenu u čistilištu. Kasnije su se umjesto glavica repe počele koristiti bundeve.

 „Okultizam“ i Halloween

Riječ “okultno” dolazi od latinskoga occultus i znači: „skriven, nepoznat, tajanstven, tajan…“. Okultizam dakle sadrži želju za poznavanjem i korištenjem materijalnih ili duhovnih snaga koje su nepoznate običnim smrtnicima i koje ne priznaju znanost i religija. Samo upućeni znaju kako postupati da bi se pokrenule te snage.

Najbitniji elementi Okultizma su:

– Traženje znanja koje se odnosi na budućnost, na nešto nepoznato ili izvan ovoga svijeta, neznanstvenim sredstvima u cilju vladanja nad sudbinom.

– Traženje magijske moći da bi se djelovalo protiv bolesti ili nekoga zla ili da bi se nekome nanijelo zlo.

– gatanje: čitanje iz karata (kartomantija), čitanje iz ruke (hiromantija), radiestezija (duševna ili spiritistička)

–  spiritizam: medijumnost, traženje doticaja s mrtvima ili s duhovima

– neki vidovi parapsihologije: vidovnjaštvo…

– magija: kojom se služe iscjelitelji: magijsko bavljenje bolestima.

Islamsko upozoravanje na opasnost od „Okultizma“, „Halloweena“ i „Magije“

Ponovni rast broja ljudi koji se bave kojekakvim vidovima okultizma zabrinjava danas više nego ikada. Stalni porast tih praksa zapravo otkriva razinu vjere i moralnosti našega vremena. Možemo ustvrditi da tamo gdje vjerska praksa gubi na brzini, okultna praksa napreduje divovskim koracima. Napuštanje vjere u Boga vrlo često vodi tome da čovjek postaje rob magije i okultnih snaga.

Te prakse treba apsolutno odbaciti jer nas navode na teški grijeh protiv Boga i imaju pogubne posljedice po čovjeka, čak i po njegovu okolinu. Mnogi ljudi nažalost ne znaju ili podcjenjuju zlokobne i ozbiljne posljedice svih vidova okultizma i magije. Rijetko se može susresti čovjek koji je nakon posjeta sihirbazima (vidovnjacima), vračarima i čarobnjacima izašao netaknut. Kod onih koji su posjećivali osobe povezane s okultnim moćima možemo prepoznati određen broj simptoma koji su gotovo uvijek isti:

– Na duševnoj razini: promjena karaktera koji postaje agresivniji i nasilniji, melankolija, opsesije, krize tjeskobe, samoizolacija, sklonost prema samoubojstvu ili zločinu, poremećaji u spolnome ponašanju, psihološka ovisnost, shizofrenija, bijeg od odgovornosti.

– Na duhovnoj (religijskoj) razini: bogohulne misli, vjerske sumnje, gubitak nade, odbojnost prema molitvi, odupiranje Božjoj riječi, prestanak sakramentalne prakse, odbijanje svega što je sveto, ogorčeno protivljenje Bogu i Vjerskoj zajednici.

Religijske Svete Knjige kršćana i muslimana (Biblija i Kur'an) upozoravaju i strogo zabranjuju bavljenje magijom i ostalim okultnim djelatnostima

Kršćanstvo i bavljenje magijom

U Bibliji se navodi: 

“Neka se kod tebe ne nađe niko (…) ko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; niko ko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike” (5. Mojsijeva 18:10, 11, Stvarnost/Kršćanska sadašnjost; vidi i 3. Mojsijevu 19:31; Galaćanima 5:19-21).

“Kršćani nisu ni svjesni da zapravo s nama slave naš blagdan. (…) Nama je to drago” (izjava pripadnika jednog vještičjeg kulta citirana u listu  USA Today ).

Islamsko učenje o „sihru“ – magiji

Sihr je ugovor izmedju sihrbaza i džina šejtana, kojim se želi nanijeti zlo onome kome to želi sihrbaz. Sihr je, ustvari, puno više od ovoga. Naime, onaj ko želi nekome napraviti sihr, čini djela koja ce pokazati njegovo nevjerstvo i koja ce ga približiti šejtanu, a koji ce zauzvrat činiti ono što sihrbaz bude zahtjevao. 

Da bi se neka osoba bavila magijom, vradžbinama i sihrom mora da postane nevjernik, jer Allah dž.š., kaže: „Sulejman nije bio nevjernik – šejtani su bili nevjernici učeći ljude vradžbini i sihru!“ (El-Bekare, 102.)

Šejtan ima za cilj kada podučava čovjeka sihru/magijama da ga navede na to da počne obožavati nekog drugog mimo Allaha, dž.š., tj. da ga učini mušrikom. Allah dž.š., govoreći o Harutu i Marutu kaže: njih dvojice nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi samo znali!“ (El-Bekare, 102.)

Možete primjetiti da se veliki broj zalutalih osoba upušta u sihr i magije misleći da je možda u pitanju samo haram/grijeh, a ne znaju da je u pitanju nevjerstvo; neki se upuštaju u učenje hemijskog pristupa magijama, neki se bave spajanjem i vjenčavanjem čovjeka i žene putem sihra i magija, neki sihrom jačaju ljubav između supružnika, neki putem sihra ubacuju mržnju međ’ supružnicima – i sve to rade putem određenih riječi nepoznatog značenja koje većinom u sebi sadrže nevjerstvo i idolopoklonstvo.

U 4. ajetu sure Felek, stoji:  “i od zla smutljivca kad smutnje sije (i od zla onih koje pušu u uzlove),” (El-Felek, 4) 

Spomenuti ajet govori o onima koje pušu u uzlove (čvorove), a one su sahirke (koje prave sihr). 

Liječenje sihra je isključivo Kur'anom, te nije dozvoljeno zapisivanje i sl. Na nama je da se čuvamo sihra, islamskim životom i vladanjem, te da nastojimo da budemo stalno čista tijela i odijela, te da smo pod abdestom. Učenje određenih kur'anskih sura, kao što su: Ihlas, Felek, Nas, Ajetu-l-Kursi i sl., od nas otklanjaju zlo sihra i džina.

Kazna za sihirbaza/onoga koji se bavi magijom je ubistvo zbog toga što je postao nevjernikom u Allaha dž.š., ili zbog toga što vodi nevjerstvu.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:  ” Klonite se sedam grijeha!” Rekoše: “O Allahov Poslaniče, koji su ?” Reče: “Širk -pripisivanje druga Allahu, dž.š., sihr, ubistvo na bigajri-hak, jedenje kamate, jedenje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja i potvora poštenih vjernica!” (Muttefekun ‘alejh) 

Od Poslanika, s.a.v.s., se također bilježi da je rekao: „Kazna za sihirbaza/onog koji se bavi magijom, je udarac sabljom po vratu!“ (Hadis bilježi Tirmizi, Hakim, Bejheki.)

Bedžale b. ‘Abdeh, r.a., kaže: „Došla nam je Omerovo pismo – prije njegove smrti na godinu dana – u kojem je stajalo: „Ubijte svakog sihirbaza – bio muško ili žensko!“ (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Davud i Ahmed)

Od Ebu Musa'a, r.a., se bilježi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Trojica neće ući u džennet: uživaoc opojnih pića, osoba koja kida rodbinsku vezu i osoba koja povjeruje u sihr!“ (Hadis je dobar, a bilježi ga imam Ahmed i Hakim)

Od Ibnu Mes'uda, r.a., se bilježi: „Zaista je odučavanje i bajanje/ruka, talismani/tema'im i amuleti/tevla – širk/idolopoklonstvo!“ (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Davud, Ahmed)