Hatma dove za sedam polaznika mekteba u džematu Behrami

Nakon izvedenog mevludskog programa prisutne je poselamio i vazu-nasihat održao Jasmin-ef. Begunić, imam džemata Ćehaje, koji je u svom obraćanju istakao važnost ovakvih i sličnih manifestacija. Čestitao je imamu Mehmedaliji-ef., potom je čestitao džematu i roditeljima, a posebne čestitke je izrazio djeci, svršenicima hatme. Prisutni su mogli uživati u nadahnutom govoru efendije Begunića. Jasmin-ef. je naglasio važnost učenja, podučavanja, a posebno na polju islama, Kur'ana. Ukazao je na jednu veoma bitnu osobinu vjernika a to je zadovoljstvo onim čime nas je Allah opskrbio, što je i bila tema njegovog vaza. Citirajući ajete i hadise ukazao je prisutnim vjernicima da treba da zahvale Allahu na svakom stanju, da se oslone na Allaha, te da ne jadikuju na stanju u kojem se nalaze.

Nakon efendije Begunića uručene su diplome svršenicima hatmi kao i prigodni pokloni, koje su uručili Jasmin-ef. Begunić u ime Medžlisa i predsjednik džematskog odbora Behrama Mehmed Hasić.

Svršenici hatmi su: Husarić Elma, Jusić Elmin, Mujkanović Enis, Hasić Osman, Glumčević Maida, Hasić Naida i Halilović Mahir.

Program je završen učenjem odlomka iz Kur'ana i dovom.

Molimo Allaha da nagradi svršenike hatmi, njihove porodice, roditelje, sve one koji su doprinijeli da ova djeca ozvaniče svoj trud, a posebno muallima efendiju Delića na nesebičnom trudu i zalaganju. Amin!