Humanitarni konvoj „BiH za narod Sirije“ stigao u Rejhanli

Rejhanli je grad na samoj granici Turske i Sirije, kroz kojeg su prošli milioni izbjeglih Sirijaca i u kojem se nalaze brojna izbjeglička naselja kao i veliki logistički centri za pomoć sirijskom narodu. S obje strane tursko-sirijske granice nalaze se šatorska naselja u kojima je smješteno nekoliko miliona ljudi. U izuzeteno teškim uslovima organizira se život u ovim improviziranim naseljima. Teško je opisati svu patnju kroz koju još uvijek prolaze ovi nedužni ljudi. Koliko dugo traje ova agonija najbolje možemo vidjeti kroz djecu koja su rođena u izbjegličkim kampovima a koja danas pohađa prve razrede osnovnih škola.

Također, težak rat iza sebe je ostavio na desetine hiljada djece bez roditelja, te je stoga najveći prioritet zbrinjavanje jetima i izgradnja jetimskih naselja. Uz pomoć dobrih ljudi iz Turske kao i brojnih humanitranih organizacija iz muslimanskog svijeta grade se jetimska naselja u neposrednoj blizine sirijske granice, te se ova djeca postepeno iz privatnih kuća zbrinjavaju i smještaju u savremeno opremljene jetimske komplekse.

Pored jetimskih naselja uz samu granicu u privatnim kućama otvaraju se bolnice, osnovne škole, kao i brojne djelatnosti koje su potrebne za održavanje normalnog života u izbjegličkim naseljima.

U posljednje vrijeme mogli smo čuti glasne apele iz logističkih centara u Rejhanliju kao i u drugim turskim gradovima u blizini sirijske granice, koji svakodnevno pripremaju i dostavljaju hranu do izbjegličkih naselja, kako im se smanjuju zalihe hrane. Velika skladišta i magacini sa hranom gotovo su se ispraznila, jer su u posljednje vrijeme oči muslimanskog svijeta i svjetske javnosti okrenute prema Mijanmaru i Rohinja muslimanima. Stoga je posljednji konvoj hrane iz Sarajeva u Rejhanliju dočekan s velikim olakšanjem.

U pekari koja se nalazi u sklopu IHH logističkog centra svakodnevno se proizvodi 160 hiljada lepina, koje se svaki dan distribuiraju porodicama smještenim u šatorskom naselju. Svaka porodica od četiri člana dobija osam lepina za dan.

Jedno od šatorskih naselje na teritoriji Sirije, uz samu granicu sa Turskom, u koje se također dostavlja hrana iz logističkih centara IHH iz Turske.