Hutba: 41 hafiz Kur'ana časnog (VIDEO)

Hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je drugi imam ove džamije, hafiz Salih Halilović.

U hutbi je hafiz Halilović govorio o postignuću koje je obilježilo prethodnu godinu, naime, zabilježen je broj od 41 novog hafiza Kur’ana.

– Raduje činjenica da je, prema zvaničnim podacima Rijaseta Islamske zajednice. pred komisijom Rijaseta u period od 2001. godine do kraja prethodne godine, hifz uspješno položilo 369 hafiza. Ovo predstavlja značajan broj za malu zemlju i mali narod, kao što je Bosna i Hercegovina i kao što su Bošnjaci, posebno ako se uzme u obzir šta smo sve prošli zadnjih desetljeća i čemu smo sve bili izloženi” – istakao je Halilović.

Preporod.info