Hutba Ismail-ef. Smajlovića Direktora Uprave za vjerske poslove (VIDEO)

Poticajna ljubav koju daruje Uzvišeni Allah dž.š. bila je tema današnje hutbe:

“Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Kur'an, 3:159) U ovome danu prve džume u Reibu-l-evvelu 1441. H. godine, otvara se tema o posljednjem Allahovom Poslaniku, Muhammedu, a.s. Tradicija muslimana je ukrašena različitim sadržajima ibadeta kojim se sjećaju odabranog među ljudima da sa poslaničkom misijom bude MILOST cijelom svijetu. (K, 21:107) Okrilje milosti Uzvišenog Allaha obuhvata cijeli svijet koji je ispunjen ljubavlju i pažnjom. “Uzvišeni Allah je pun ljubavi….”

Muhammed a.s. je utemeljio i pokazao kako se brine o zajednici, narodu, porodici i potomstvu. Brojene su činjenice zabilježene u životopisu Allahovog poslanika a.s., koji to traži od lidera kada zauzimaju mjesto vođe, to očekuje od roditelja kada ih Uzvišeni Allah počasti potomstvom.

Pogledajte hutbu: