Idejno rješenje džamije u Sapni

Nakon uvida izrađenog idejnog rješenja, ocjenjeno kao veoma uspješno, te je dogovorenoe da se ide u narednu fazu predviđenu planovima i utvrđenim procedurama. Ovo će uskoro biti predočeno džematu, te upućeno organima Islamske zajednice i lokalne uprave za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti.