Imam Kuršumlije džamije: “Više govoriti o međuljudskim odnosima“

 

Koje aktivnosti su priutne u jednoj od najljepših džamija u Bosni?

Jusuf-pašina džamija ili Kuršumlija je sagrađena tačno prije 455 godina, u drugoj polovini 16. stoljeća, 1560. godine. Spada u red najmonumentalijih vjerskih objekata na Balkanu. Preživjela je stoljetna iskušenja koja su harala našom Bosnom, ali i danas prkosno svjedoci o zlatnom vremenu osmanske imperije. Džematski odbor ima niz aktivnosti u ovom džematu, između ostalog, tu su obrazovno-edukacijski programi za starije i za omladinu, kroz organizirane kurseve sufare i halki Kur'ana. Zatim, organizacija tribina i posjeta našim bratskim džematima. Naš džemat se bratimio s jednim od najaktivnijih džemata na Balkanu, džematom Kalibunar iz Travnika, tako da imamo saradnju i razmjenu međusobnih iskustava na širem planu. U okviru džemata djeluje hor “Revda” koji, također, dodatno uljepšava sve naše aktivnosti. Nakon završetka restauracije Kuršumlije sve su češće organizirane posjete i ekskurzije našoj ljepotici. Svi žele da je vide i da provedu koji trenutak u njenom savršenom miru i skladu. Posebno mi je drago kada smo, hvala Gospodaru, u prilici da sve zainteresovane musafire možemo lijepo primiti i ugostiti u našem gradu i ponuditi im našu duhovnu ljepotu i bogatstvo koje pripada cijeloj Evropi i svijetu. Zato, ovom prilikom pozivam i druge, koji još uvijek nisu posjetili jednu od najljepših dzamija na Balkanu, da nam se jave i dođu: Ehlen ve sehlen!

 

Koje teme bi trebale biti zastupljenije u medijima Islamske zajednice?

Što više bi trebalo govoriti o međuljudskim odnosima, o međusobnom poštivanju i uvažavanju. “Neće od vas niko biti vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što i sam sebi želi” – upozorava nas Učitelj svijeta, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Onoliko koliko budemo voljeli stvorenja, znajući ko ih je stvorio toliko možemo očekivati ljubav Stvoritelja prema nama. Koliko je važno raditi na tom polju da pazimo i volimo jedni druge lijepo nam i poučno kazuje perzijski pjesnik Mula Džami u stihu: Srce u ruku uzmi (pripazi ga, budi pažljiv prema njemu), jer to je Veliki Hadždž/ Jedno srce bolje je od hiljadu Kjaba / Kjaba je zgrada Halila (tj. Ibrahima a.s.) Azerovog (sina) / a srce – to je mjesto u koje Uzvišeni Dželil (Allah) gleda. Na ovu temu nezaobilazan je i hadis koji govori o riječima Poslanika, s.a.v.s., dok je tavafio oko Kabe: „Kako si lijepa i kako je lijep tvoj miris, kako si velika i kako je velika tvoja svetost! Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, svetost mu'mina kod Allaha je veća od tvoje svetosti“. Moramo preispitati svoj odnos jednih naspram drugih, jer bi lahko mogli ostati bez dobrih djela, ako na ovom planu zakažemo. Treba također pisati o jedinstvu Bošnjaka, i općenito svih muslimana, jer je to jedan od najsvetijih farzova u islamu