Imami MIZ Livno u ramazanskoj posjeti

Riječ je o jednom vrlo finom džematliji koji voli Islamsku zajednicu, podržava njene aktivnosti, a poštuje efendije. Ćamil je cijeli žvot brinuo za svoje troje unučadi koja su vrlo mala ostala bez majke, a kasnije i bez oca. Od njih troje jetima, danas su dvoje magistri i jedan profesor. Nema potrebe da se posebno napominje koliko se svojim gostima obeselio Ćamil kada su ušli u njegovu sobu. Imami su u susretom sa njim ostali impresionirani njegovim životnim optimizmom kojeg je ispoljavao toplim osmjehom i pokojom vrlo učtivom besjedom. Ebu-Musa El-Eš’arija, radijellahu anhu, prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nahranite gladnog, posjetite bolesnog i oslobađajte iz robstva.“ (Buhari). Dževad ef. je uručio ramazanski paket i uz lijep i emotivan muhabbet proučio hajr-dovu za našeg Ćamila, moleći Allaha za njegovo skorašnje ozdravljenje. Džabir b.Abdullah prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko posjeti bolesnika, zagazio je u Božiju milost, a kada sjedne, u potpunosti je obuhvaćen Njegovom milošću.” (Ahmed, Ibn Ebu Shejbe, Et-Taberani u Es-Sagiru i Ebu Ja`la). Ramazan je prilika da se posvetimo i našim bolesnicima u džematu. S toga iskoristimo svoje vrijeme da činimo drugima dobro, a Allah voli dobročinitelje. Sevban prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko obiđe svoga brata kao da je u berbi džennetskog hurfeta.“ „A šta je to džennetski hurfet?“ – neko upita. „To su njegovi plodovi“ – odgovori. (Muslim). Napomenimo da uposlenici MIZ Livno konstantno obilaze svoje džematlije kući, ali i u bolnici.