IPF: Haris Mukić odbranio magistarski rad

Rad  je odbranjen pred komisijom u sastavu:

doc. dr. Mensur Valjevac, predsjednik komisije,
prof. dr. Nusret Isanović, mentor i član.
doc. dr. Muharem Adilović, član,
doc. dr. Mevludin Dizdarević, sekretar.

Ovim činom kolega Haris Mukić stekao je akademsko zvanje magistar religijske edukacije.

  

Mukić Haris, rođen 02.08.1978. godine u Zavidovićima. Živi u Kaliforniji- SAD. Radio kao vjeroučitelj  pet godina. Bio je imam u džematu  Stavci kod Zavidovića i u džematu Gornji Kovači. Redovan student prve  generacije II ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku. S obzirom da je sve ispite na II ciklusu studija položio, stekao je uslove za odbranu magistarskog rada.

                                                                                                        

Prije upisa I ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, završio je ”Elči Ibrahim-pašinu medresu” u Travniku i na taj način stekao stručno zvanje imam- hatib- muallim. Nakon završetka I ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, posao vjeroučitelja je obavljao više pet godina. Stekao je i pravo na dobijanje trajnog Certifikata za obavljanje vjeroučiteljskog posla, izdatog od Rijaseta IZ-e u BiH, kao i Certifikata za obavljanje posla imama izdatog od Rijaseta IZ-e u BiH.

Učestvovao je na više stručnih seminara namijenjenih nastavnicima i profesorima islamske vjeronauke s ciljem njihovog stručnog usavršavanja, kao i na Prvom kongresu vjeroučitelja, održanom 03.12.2011. godine u Sarajevu. Također, učestvovao je i na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o islamofobiji (uzroci i prevencije islamofobije), održanoj 25.05.2013. u Zenici. Pored učešća na seminarima za stručno usavršavanje, kongresa vjeroučitelja te učešća na konferenciji o islamofobiji, u toku I ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, bio je aktivni sudionik na brojnim seminarima iz područja kvaliteta u islamskom obrazovanju. Također, kroz svoj rad kao imama u više od 17 godina, učestvovao je na mnogobrojnim seminarima vezanim za poboljšanje mektepske nastave i usavršavanju rada imama.