Islamska zajednica pomaže starije i iznemogle osobe

Islam je duboko humana vjera, prožeta milošću. Objavio ju je “Najveći Milosnik” i ljudima je dostavio preko “Poslanika milosti”. Svojim propisima nastoji čovjeka održati u ravnoteži i dovesti ga u mir sa svim drugim sudjelnicima u životu. Pored jasno definiranih naredbi i zabrana, iz njegovih učenja izveden je i čitav sistem odnosa prema tim sudjelnicima, naznačena su njihova prava i definirani obrasci ponašanja prema njima. Ti obrasci odražavaju unutrašnju narav i intencije same vjere i svrstavaju pod jedan nazivnik: islamski ahlak, odnosno islamski bonton. Jedna od najužih karakteristika tog ahlaka/bontona jest lijep odnos prema starijim i nemoćnim osobama.

Poslanik, a.s., rekao: “Ne pripada nama onaj ko nema milosti prema našim mališanima i ko ne poštuje naše stare!” Još je rekao: “U veličanje Allahu spada i izražavanje poštovanja prema osijedjelom muslimanu!” “Koji god se mladi čovjek bude s poštovanjem i pažnjom odnosio prema starome – iz obzira prema njegovoj starosti – Allah će zadužiti nekoga ko će se i prema njemu odnositi s poštovanjem u njegovoj starosti!”

Poštivanje starijih i briga i pažnja prema njima privlači Božiju milost i snažno doprinosi ugodnosti i berićetnosti društvenog ambijenta, ublažuje napetost i umanjuje zlo. U jednom hadisu se navodi da se ljudima i opskrba daje shodno njihovom odnosu prema slabim i nemoćnim. “Dobro ide uz vaše stare!”, rekao je Poslanik, a.s.

Rukovodeći se napucima iz Kur'ana i Poslanikovim, a.s., smjernicama, te imajući u vidu stanje u kom se trenutno nalazi naša zemlja i naš narod, svjesna svoje uloge i odgovornosti u društvu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je, nakon što je stekla neophodne uvjete, ovim pitanjem se počela baviti institucionalno i pristupati mu sistemski, s razrađenim planovima i programima.

Od početka 2020. godine, putem Rijasetovog Ureda za društvenu brigu, a u saradnji sa muftijstvima i medžlisima, Islamska zajednica u sklopu svojih socijalnih aktivnosti realizira i projekat pod nazivom “Pomoć starijim i iznemoglim osobama – kućna njega”. Projekat se realizira na području šest muftijstava, odnosno medžlisa (Tuzla. Bihać, Sarajevo, Mostar, Zenica i Travnik) i do sada se pokazao potpuno opravdanim i veoma uspješnim, što sugerira i potrebu njegovog proširenja.

Timovi za realizaciju ovog projekta su svakodnevno na terenu: obilaze starije i iznemogle osobe, uručuju određenu pomoć i, prema procjeni stanja, planiraju daljnji tok posjeta i aktivnosti.

I ove, 2023. godine Islamska zajednica je izdvojila značajna sredstva za realizaciju ovog projekta. Do sada je pripremljeno i prilikom posjeta podijeljeno više od 1.500 prehrambenih i 1.000 higijenskih paketa, uručena medicinska pomagala i lijekovi, dodijeljena novčana pomoć za plaćanje režijskih troškova, nabavku ogrjeva za zimu, nabavku osnovnih životnih namirnica i sl. Organizirana je medicinska pomoć kao i pomoć u kući, te kroz razgovor pružana podrška kao i ohrabrivanje starijih osoba za lakše prevazilaženje poteškoća s kojima se suočavaju.

Na ovaj način olakšano je stanje brojnim muškarcima i ženama, usamljenicima, napuštenima i ljudima u potrebi. U mnoga ljudska srca i u mnoge hladne domove unesena je toplina i radost; i izmamljen osmijeh. Ko u neku kuću unese radosti i ko priskoči u pomoć nastradalom i unesrećenom bit će mu nadoknađeno – onda kada mu to bude najviše značilo. Ova velika islamska poruka inspiracija je svakom čovjeku i snažan motiv da se ustraje u tome. Može li za dobro biti druge nagrade osim – dobro!

Ovaj, kao i druge slične projekte koji se realiziraju, podržavaju i donatori Islamske zajednice od kojih se posebno ističu: HO Qatar Charity, Human Appeal i Visoki saudijski komitet. U njih su uključeni timovi Rijasetovog Ureda za društvenu brigu, muftijstava, medžlisa, Rijasetovog Odjela za brak i porodicu, Rijasetove Mreže mladih, kao i volonteri i aktivisti. Svima njima izražavamo duboku zahvalnost i molimo Dragog Boga da ih nagradi primjerenom nagradom. Ta, Allahova milost je, zbilja, blizu onih koji dobro čine! (El-A'raf, 56)

Naša domovina Bosna i Hercegovina trenutno prolazi kroz tešku fazu, trpi neprijateljske nasrtaje i bori se s brojnim destruktivnim snagama; i iscrpljuje se u toj borbi. To za sobom ostavlja brojne posljedice. Jedna od njih je odlazak mladih ljudi, uslijed čega stari ostaju sami, nerijetko prepušteni sebi i svojim teškoćama. Državne socijalne institucije nisu dovoljno snažne, ni materijalno ni kadrovski, da bi udovoljile svim potrebama potrebnih, kojih je mnogo. Stoga je lični angažman na tom planu izuzetno važan i potreban.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, sa svojim institucijama i ustanovama i sa svojim članstvom, odaziva se pozivu i, koliko može, uključuje se u akcije kojima se ljudima olakšava život, materijalni i duhovni, i kojima se pokazuje pažnja i briga prema čovjeku kao takvom – odlikovanom stvorenju Božijem.

(Ured za društvenu brigu/Preporod.info)