U Federaciji je trenutno 429.545 penzionera. Najniža penzija iznosi 382 KM, zagarantovana je 478 KM, dok je najviše prema podacima Zavoda PIO 2.174 KM.

U Federaciji BiH više od 60 posto penzionera prima najnižu penziju.

(Preporod.info)