Istanbul: Uručena priznanja profesorima Karčiću i Kariću

Priznanja je uručio dr Anas S. Al-Shaikh Ali, predsjednik Izvršnog odbora ovog Udruženja. Ova svečanost upriličena je u okviru otvaranja ljetne škole Medjunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) i izdavačke kuće MAHYA pod naslovom „ Muslimanska društva: savremeni i budući izazovi“. Svečanosti su prisustvovali brojne ličnosti iz naučnog života, supruge laureata i polaznici ove ljetne škole. Sutradan su profesori Fikret Karčić i Enes Karić održali predavanja na ovoj školi. Prof. Karić govorio je na temu: „Zadaci islamskih studija danas“, a prof. Karčić na temu „Kako se islamsko pravo izučava danas“.