Istraživanje: Šta mladi očekuju od Islamske zajednice?

Mladi prepušteni ulici

Adnan Dizdarević (25) iz Bihaća je student je na Univerzitetu u Sarajevu i vjernik praktičar koji je vrlo aktivan u nevladinom sektoru. Za njega je neosporna uloga Islamske zajednice u očuvanju islamskih vrijednosti. Međutim, ono što po njemu nedostaje jeste rad sa mladima koji su prepušteni ulici i raznoraznim vjerskim skupinama koje ih odvode od tradicionalnih učenja. “Nedostaje planski, institucionalni i kontinuirani odgojni i obrazovni projekti za omladinu. Nakon što završe mekteb i daju hatmu, mladi su prepuštena ulici ili nekim neformalnim grupama, koje ih uče islamu na način koji često ne odgovara tradiciji i praksi bosanskog muslimana. Upravo zbog toga i ne čudi što je tako mnogo omladine zadnjih godina indoktrinirano tim učenjima. Ovo je vrijeme vjerskog preporoda i omladina je u potrazi za Bogom. Zbog toga bi Islamska zajednica trebala organizirati stalne programe za rad sa omladinom ali i odraslima”, kaže Adnan Dizdarević

Da’va prepuštena drugima

Islamska zajednica je organizacija koja uživa veliko povjerenje građana i kao takva trebala bi sve svoje kapacitete staviti u službu da've – poziva u vjeru, onako kako to islam i zagovara: mudro, tiho i nenametljivom smatra Admir Iković (36) iz Ustikoline. “Islamska zajednica nije smjela prepustiti drugima da rade njen posao i da časnu službu da've podrede sebi, pa se počesto čini da su određeni pojedinci veće i iskrenije daije od pojedinih imama, a nije tako. Islamska zajednica treba univerzalnu islamsku tradiciju konačno staviti iznad određenih čudnovatih lokalnih adeta i narodnih običaja koji nisu u skladu ni sa islamskom tradicijom niti sa našim mezhebom. To su dvije slabosti na kojima trebamo poraditi i čim prije ići u ispravljanje počinjenih grešaka”, kaže Admir.

Cijeli tekst pročitajte u novom broju Preporoda od 15.12.