Iz tefsira: Vjernikov hod i ophođenje prema provokatoru

Skrušen način hodanja znači sugeriše to da su oni ponizni u svim životnim situacijama. (Darjabadi)

Znači da se iskreno robovanje Allahu dž.š. ogleda i u tome da se kod takvih ljudi ne može prepoznati arogancija, niti oni mogu biti tirani i tlačitelji. Oni su čestiti i dobrodušni ljudi. Važno je pomenuti kako skrušenost ne znači odsustvo sigurnosti i odlučnosti, jer je prema opisima Muhammed a.s. hodao čvrstim i sigurnim korakom. Ono što skrušen hod sugerira i na što upućuje je činjenica da se radi osobi koja je lišena osobina oholosti i nadmenosti. Čovjekov hod često može pokazivati njegov karakter, a istinski Allahovi robovi se po tome lahko mogu prepoznati (Mevdudi)

Kod duše ispunjene pouzdanjem, ispravnošću, ozbiljnošću i skromnošću, ta se svojstva mogu prepoznati po načinu čovjekova hoda. (Kutb)

Drugi dio ajeta se odnosi na neznalice u duhovnom smislu (u drugom prevodu stoji: bestidnici). Mufesir Jusuf Ali, nudeći osvrt na ovaj dio ajeta ističe: “Pojam neznalica se shvata dvojako. Prvo shvatanje je primjer osobe koja stvarno traži znanje i toj osobi se ono prenosi u onoj mjeri u kojoj ga neko posjeduje i u kojoj ga je ona u stanju prihvatiti. Drugi su oni čiji je cilj isprazna diskusija. Ajet sugeriše da se njima ne odgovara drsko, nego da se odgovori “Mir vama!”, što može značiti: “Neka sve s tobom bude na svom mjestu” ili “Neka mi Allah podari mir od ovih svađa.” “

Po Asadovom mišljenju, ajet se odnosi na one koji se izruguju i ismijavaju njihovu vjeru.

Ovakva reakcija vjernika svjedoči njegovoj unutarnjoj snazi, kako naglašava Kutb: “Ne zbog slabosti i popustljivosti, nego zbog nadmoći, unutarnje snage i veličine i kako bi se prištedio trud i vrijeme da se ne rasipa na beskorisne stvari.”