Izbori u IZ: Ko i kako može glasati

Džematlije će danas moći u svojim matičnim džematima glasati do 19h, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu. Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

U subotu 22. decembra 2018. godine održat će se izborne skupštine medžlisa za izbor članova izvršnih odbora medžlisa.

U nedjelju 23. decembra 2018. godine održat će se u svim izbornim okruzima izbori za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sigurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u Islamskoj zajednici. Birački spiskovi su zatvorenog karaktera, a zaključuju se do datuma utvrđivanja kandidatskih listi. 

Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis na za to određenom mjestu, u svrhu njegove evidencije na biračkom spisku. Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 9 do 19 sati. Nakon prebrojavanja glasačkih listića, birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatsku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti okružnoj izbornoj komisiji.