Izet ef. Čamdžić: Kome pretegne dobro, u džennet će odmah

Date:

Preporod.info prenosi današnju hutbu glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Zavidovići Izeta ef. Čamdžića.

Allah dž.š., kaže: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti i nikome krivo učinjeno biti neće, a sve što dođe, makar kao trun malehno ili golemo bilo, Mi ćemo za njega kazniti ili nagraditi. Dovoljno vam je to što ćete pred Nama račun polagati”. (Enbija,47).

Po presudi pravednoj, Svemogući Bog neke će ljude u Džennet, a neke u Džehennem uvesti. On, Uzvišeni, objašnjava:

“A između njih bedem je, a na vrhovima njihovim ljudi koji će se svaki po obilježju svom poznati. Stanovnicima Dženneta će dovikivati ‘Selamun alejkum’, a još u njega nisu ušli, a jedva će čekati, a kada im pogled ka stanovnicima vatre usmjeri se, reći će, Gospodaru naš nemoj nas sa zlikovcima udružiti”. (Al-A'raf, 46-47)

Ljudi sa bedema su, kako Ibn Kesir pojašnjava, oni koji ne mogu ući u Džennet zbog grijeha svojih, a u Džehennem ne mogu zbog svoga dobročinstva, jednako im je teško breme loših djela i jednak broj ispisanih stranica dobrim djelima. I dok su još u stanju čekanja na bedemima između Dženneta i Džehennema, Milostivi će im se obratiti: “Idite, u Džennet uđite, opraštam vam”.

Ibn Mes'ud pojašnjava: “Uzvišeni, veli on, njima će olakšati onu stranu na vagi na kojoj su grijesi, samo za trun jedan, pa će im dobra djela prevagnuti i tako će milošću Božijom u Džennet ući”.

Uzvišeni nas poučava, da, ko učini jedno dobro djelo, piše mu se deset. A grijeh ko učini, samo se on zapisuje. Pa propao je onaj ko sakupi više onih djela koja se zapisuju po jedno, od onih koja se pri zapisivanju množe sa deset.

Čudan je čovjek i čudno on poima obaveze svoje. Kad je dijete, kaže: Dok postanem mladić!, A kad postane mladić, kaže: Dok stasam! A kad stasa, kaže: Dok se oženim!, A kad se oženi, kaže: Dok ostarim! A kad ostari i iza sebe se osvrne, njegov život biva već prošao, vjetrom vremena zameten.

Ko ne može pojmiti život na ispravan način, a taj ispravni način je da mi, vjernici, trebamo život živjeti u svakom danu, u svim periodima našeg bitisanja, na način težnje ka Božijem zadovoljstvu, propao je.

Poslanik a.s. kaže: “Nikad se sunce nije pojavilo, a da zajedno s njim nisu na zemlju, među ljude, poslana dva meleka. Oni dozivaju robove Božije: O ljudi, požurite Gospodaru svome. Ono što je malo a dovoljno, bolje je od onoga što je mnogo, a na zaborav navodi. A nikada sunce nije zašlo a da opet s njegove desne i lijeve strane nisu meleka dva, jedan od njih obraća se Gospodaru svjetova riječima: Darežljivcu povećaj, umnoži imetak, a drugi govori:  Škrtom uskrati”.

Poučava nas Poslanik da vrijeme podareno nam koristimo maksimalno. Kaže nam: “U svakome danu u kojem se sunce pojavi obavezni ste dijeliti sadaku”. Poslaniče Božiji, rekoše ashabi, kako da dijelimo kad imetka nemamo? On im reče: “U sadaku se ubraja i tekbir, i subhanallah je sadaka i elhamdulillah je sadaka, i naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka, skloniti granu ili kamen s puta je sadaka, pomoći slijepom i objasniti gluhonijemom, i pružiti pomoć onome ko je traži, i zaštititi slabog, i pružiti ruku nevoljnom, sve je to sadaka. Eto kako ćete u svakom danu dijeliti sadaku”.

Po pravednoj presudi Svemogućeg Boga, neki će ljudi u Džennet, a neki u Džehennem.

Poslanik kaže: “Dobročinitelji na Dunjaluku, bit će u dobru i na Ahiretu, a griješnici i nevaljalci na Dunjaluku, u kazni će ahiretskoj boraviti”.

Među nama, braćo, postoje oni koji će odmah ući u džennet, i oni koji su griješenjem zaslužili da odmah uđu u džehennem, a postoje i oni koji će biti na bedemima, neće im vaga privagnuti ni na jednu stranu, pa će im se Bog smilovati i u džennet ih uvesti.

Propali su oni koji u svom dunjalučkom životu sakupe više grijeha, sakupe više onih djela koja se u Knjigu našu zapisuju po jedno od onih koja se upisuju kao da ih je deset. Kako je uopće moguće sakupiti više grijeha nego dobrih djela, ako se svako dobro množi sa deset, a grijeh se zapisuje samo jedan?

Evo kako. Muhammed a.s., opominje: “Ko u svoj stomak unese zalogaj haram hrane, četrdeset dana, neće mu Allah dž.š., primiti dobro djelo”.

Vidite, braćo, kako je moguće u svakome danu više sakupiti onih djela koja se upisuju po jedno od onih koja se pišu kao da ih je deset. Grijeh nam uništava dobročinstvo. Koliko uopće mi danas vodimo brigu, na koji način stičemo i čime sebe i porodicu svoju hranimo? Nije dovoljno za vjernika da je nešto po zakonu, vjernik propituje i da li je to u skladu s vjerom, je li moralno?

Po zakonu je, na primjer, prijaviti boravište u Olovu, u Maglaju, u Hajderovićima, na Mahoju, a stvarno stanovati u Zavidovićima i od poslodavca, sve po zakonu, naplaćivati putni trošak. Je li to taj zalogaj harama koji ne dopušta da nam dobra djela budu uknjižena?

Poslanik također kaže: “Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva”.

Vjernik koji žudi za Džennetom raduje se uspjehu svačijem, a posebno brata svoga, muslimana. Da bismo Džennetom obradovani odmah bili, uslov je da nam dobra djela pretegnu na vagi. Oslobodimo se zavidnosti kako ne bi uništavali naše dobročinstvo i sprječavali Plemenite pisare da ga u Knjigu našu upišu.

Poslanik je jedne prilike ashabe pitao: Znate li ko je najveći gubitnik? Pojasnio im je da je to onaj koji će prije nego dođe do vaganja njegovih djela svoja dobra morati podijeliti onima prema kojima se nije ponašao kao musliman, koje je ogovarao, vrijeđao.

Sad se, braćo, osvrnimo na ova tri spomenuta načina koji nas od Dženneta udaljavaju i ako se malo bolje nad ovim spomenutim grijesima nadnesemo, uočit ćemo da oni osim što unesrećuju pojedinca, razaraju i društvo.

Prvi primjer govori o korupciji, a drugi i treći o smutnji, neredu i neslozi među nama.

Zadaća je vjeri našoj da, odgajajući nas, i insistirajući da granice ne prelazimo, uredi društvo u kojem će ljudi sretno živjeti, i da nas stalno podstiče da težimo i borimo se za ahiretski spas.

Oni koji su dobročinitelji ovdje, živjet će u dobru tamo, a oni koji su ovdje u grijehu ogrezli oni će biti u patnji ahiretskoj. Oni kojima vaga ne prevagne ni na jednu stranu, oni će jedno vrijeme na bedemima koji su između Dženneta i Džehennema biti i kada im pogled ka stanovnicima vatre usmjeri se, zavapit će: „Nemoj nas, Gospodaru, sa zlikovcima udružiti“.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da budemo dobročinitelji ovdje kako bi u vječnom dobru bili. Amin!

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related