Izgradnja munare u Nevizdracima

Po izgradnji munare planira se izvršiti i rekonstrukcija mesdžda, izgradnja kupole na istom te drugi potrebni radovi kako bi i ovaj džemat dobio džamijsku zgradu. Ovo će, ako Bog da, biti treća džamja u okviru džemata Nevzdraci budući da su do sa da džamije izgrađene u naselju Treboje-Bolobani i naselju Gradac. Uz džamiju na Galjevu na kojoj se radovi privode kraju ovo će na području Medžlisa IZ-e Konjic biti 47 objekat s munarom, tj. džamija.