Izložba “Školstvo tešanjskog kraja između dva svjetska rata”

Izložba je organizovana u okviru općinske manifestacije Dani grada Tešnjaj 2017., i manifestacije Medžlisa IZ-e Tešanj Salavat ti donosimo ja Resulallah, a nastala je kao produkt saradnje Medžlisa islamske zajednice Tešanj i JU Muzej Tešanj.

Ova izložba predstavlja kontinuitet u istraživanju prosvjetnih prilika tešanjskog prostora, i nastavak prošlogodišnje izložbe istih autora u istom prostoru o školstvu na tešanjhskom prostoru u vrijeme Austrougarske uprave. Na izložbi su, kao uvod, predstavljene administrativne promjene u tešanjskom kotaru-srezu sa novom vlašću i prosvjetne prilike koje su vladale u tešanjskom području pred kraj rata 1918., a zatim, kao centralni dio izložbe, dio koji govori o državnim i konfesionalnim školama između dva rata.

Pored četiri narodne osnovne škole osnovane u ranijem, austrougarskom periodu (Tešanj, Miljanovci, Tešanjka, Šije) u periodu između dva rata osnovane su i škole u Jelahu, Omanjskoj i Medakovu (škola u Medakovu počela sa radom tek 1943. godine). Tekstualni prikaz, fotografije, novinski članci, udžbenici, razrednice, glavni imenik iz narodne osnovne škole u Tešnju i drugi dokumenti svjedoče o školskim prilikama u tešanjskom kraju između dva svjetska rata. Podaci koji su korišteni predstavljaju neobjavljenu i objavljenu izvornu građu iz Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva RS u Banja Luci, neobjavljenu izvornu građu iz Medžlisa IZ Tešanj i porodičnih arhiva naših sugrađana.

Iako su autori željeli da na izložbi predstave konfesionalno školstvo sve tri vjeroispovjesti na tešanjskom prostoru, nisu uspjeli da pronađu podatke za crkveno školstvo kako pravoslavne tako i djece katoličke vjeroispovijeti, niti su predstavnici pravoslavne crkve izrazili želju da učestvuju.

Medžlis IZ u Tešnju sadrži značajnu neobjavljenu arhivu o medresi, mektebima, mektebiibtidaijama, jedno i dvogodišnjim mektebima. U ovome dijelu izložbe izloženi su podaci o radu medrese (1918/1919 – 1928/29. – prestala s radom), mektebiibtidaijja i sibjan mekteba (1918/1919-1931/1932. – reformisani u jedno i dvogodišnje mektebe), jedno i dvogodišnjih mekteba (1932/1933-1941.), spiskovi učenika u mektebiibtidaijama, spiskovi sibjan muallima tešanjskog kotara/sreza, podaci o muderrisima i muallimima, udžbenici koji su se koristili u medresi i mektebima, statistički podaci i drugi dokumenti.

Veoma interesantan dio koji prati cijelu izložbu jeste i taktilni dio za slijepe i slabovidne osobe. Već drugi puta od svoga osnivanja 2010. godine Muzej Tešanj je učinio veliki korak u pristupu i inkluziji za slijepe i slabovidne osobe te im je ovom prilikom omogućio da osjete muzejsku izložbu.

Autori ove izložbe zahvaljuju se Gazi Husrev begovoj biblioteci na ustupljenim udžbenicima za medrese i mektebe korištene u nastavi u tom periodu, sugrađanima Huseinu Galijaševiću, Hamdi Kurdiću, Fahki Hrnjiću i Risti Blagojeviću. Svi navedeni su ustupanjem izvorne građe doprinijeli da se što vjernije predstave prosvjetne prilike ovoga kraja u navedenom periodu.

Autori se zahvaljuju brojnoj tešanjskoj publici koja je prisustvovala otvaranju izložbe.

Izložba u atriju Medžlisa IZ Tešanj javnosti ostaje dostupna narednih mjesec dana.