Izložba učeničkih radova povodom godišnjice 323 – 123. Lahke brigade

Sredstva od prodaje će biti uplaćena u Fond za socijalnu i društvenu brigu Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, koji se brine o osobama kojima je naša pomoć zaista potrebna. Centralno obilježavanje pomenute godišnjice je u nedjelju, 22.01.2017. godine u 13:00h u sali O.Š. „Kiseljak 1“ u Hrastovima.

U petak, 20.01.2017. godine, prije Džuma – namaza u svim džamijama našeg Medžlisa je proučena sura Jasin, a nakon Džuma – namaza u džamiji džemata Milodraž je proučen Kelime-i-tevhid šehidima i umrlim borcima 323 – 123. Lahke brigade. Džuma – namaz je predvodio i hutbu održao glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, Kenan ef. Bajrić.