Izvještaj State Departmenta: BiH i dalje bez zakona o restituciji imovine

Date:

State Department objavio je izvještaj o stanju vjerskih sloboda u 2020. godini, a u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu ističu se sistemska diskriminacija manjina, diskriminacija u školama i neodovarajuće istrage vjerski motiviranih zločina.  

Međureligijsko vijeće (MRV) koje se sastoji od predstavnika četiri glavne vjerske zajednice u zemlji ponovo je izvijestilo o neadekvatnoj istrazi i krivičnom gonjenju vjerski motivisanih zločina.

Ovo vijeće je registriralo 14 prijavljenih djela vandalizma protiv vjerskih mjesta, dok je misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) evidentirala 16 potencijalnih incidenata motiviranih mržnjom, usmjerenih na muslimane i 15 takvih incidenata usmjerenih na kršćane (i katoličke i pravoslavne) i svi su prijavljeni policiji.

Incidenti su se kretali od prijetnji vjerskim vođama i remećenja vjerskih obreda prijetnjama, do vandalizma nad grobljima i drugim vjerskim mjestima. Za razliku od prethodne godine, OSCE nije prijavio nijedan antisemitski incident.

Kako se navodi još u izvještaju, BiH i dalje nema zakon o restituciji koji bi omogućio povratak ili naknade za imovinu, uključujući imovinu u vlasništvu vjerskih grupa, nacionalizovanu ili izvlaštenu pod komunističkom vlašću.

– Sve glavne vjerske grupe izrazile su zabrinutost u vezi s diskriminacijom i nejednak tretman vjerskih zajednica od  vlasti entiteta Federacije i RS. Sve glavne vjerske grupe u zemlji izjavile su da su se složile oko hitne potrebe za zakonom o restituciji koji treba usvojiti – ističe se u izvještaju. 

MRV je također izvijestilo i o zabrani zaposlenima u pravosudnim institucijama da nose bilo koji oblik “vjerskih obilježja”, uključujući mahrame.  

Vlasti na svim nivoima su, ističe se, nastavili su diskriminirati manjinske grupe kada je riječ o izdavanju upotrebnih dozvola za vjersko dobro i izdavanje dozvola za izgradnju novih ili popravljanje postojećih vjerskih objekata. Također, navodi se i slučaj pravoslavne crkve na imanju Fate Orlović u Konjević Polju. 

– Od septembra, vlasti BiH su samo djelomično primijenila presudu Evropskog suda kojom se nalaže uklanjanje srpske pravoslavne crkve, za koju je sud utvrdio da je nelegalno sagrađena na imanju tužiteljice Fate Orlović u Bratuncu. Krajem februara, zvaničnici SPC uklonili su sve religiozne predmeta iz crkve, i po prvi put nije održana crkvena liturgija na Dan zaštitnika crkve 11. septembra. Na kraju godine, crkva je ipak ostala na imanju Fate Orlović – kaže se u izvještaju. 

Prema izvještaju UNICEF-a objavljenom u martu, učenici i nastavnici i dalje doživljavaju etničku i vjersku segregaciju, netrpeljivost i podjelu u velikom broju etnički homogenih škola u cijeloj zemlji, posebno u školama poznatim po nazivu “dvije škole pod jednim krovom”.

U izvještaju se navodi i neriješeni dugogodišnji problem bošnjačke djece u RS koja insistiraju na izučavanju nacionalne grupe predmeta.

(A.N./Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related