Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Nevesinje pozvao Bošnjake Nevesinja da jačaju svoju zajednicu

Prema povratnim informacijama veliki broj Bošnjaka Nevesinja je najveći muslimanski mubarek provelo u rodnom zavičaju.

Na hutbi su imami prenijeli jedinstvenu poruku Rijaseta IZ-e u BiH a na kraju su uputili apel svim muslimanima povezanim na bilo koji način s Nevesinjem da čuvaju, njeguju, održavaju i duhovnim sadržajima oplemenjuju svoja rodna mjesta te da se odgovorno odnose prema Medžlisu Islamske zajednice i da ustrajno radimo na očuvanju jedinstva..

“Rad i zalaganje naših članova koji Nevesinje osjećaju kao svoje, ma gdje bili, doveo je do toga da su rezultati rada vidljivi na svim poljima koje su prepoznali svi dobronamjerni ljudi kako u BiH tako i šire“, podsjetili su imami.

Medžlis Nevesinje od 2015. godine uz skromnu pomoć Rijaseta za povratničke Medžlise finansira svoje obaveze plaće imama i sve ostale obaveze iz svoje nadležnosti. „ Da bi sve ovo uspješno mogli izvršavati potrebna nam je pomoć, pomoć svih Vas koji Nevesinje osjećate kao svoje kao zemlju svojih predaka koji su je čuvali i amanet ostavili svojim potomcima“, istakli su.

Proteklih godina završeni su radovi na obnovi i opremanju stana za Glavnog imama i zgrade Medžlisa kao i kompletnog nacionalnog spomenika Careve džamije, zaštita lokaliteta Dugalića džamije sa historijskom građevinom sahat kulom, kao i kontinuirani radovi na održavanju i zaštiti već obnovljenih objekata. Do kraja ove godine uz pomoć Vakufske Direkcije bit će završen i projekat identifikacije sve imovine IZ-e na području opštine Nevesinje i time bi prvi put od osnivanja katastarskih i gruntovnih knjiga bio uveden registar i sva imovina Islamske zajednice na području opštine Nevesinje bila bi evidentirana.

„Želja nam je, da se ovim putem zahvalimo svima što ste do sada učinili za svoju Zajednicu, ali i da vas pozovemo da nesebično i aktivno na svaki, vama mogući način i dalje pomažete njezin rad i napredak. Naš dug prema Bogu i islamu jeste da čuvamo, njegujemo, održavamo i duhovnim sadržajima oplemenjujemo našu Islamsku zajednicu da se prema njoj ponašamo odgovorno, ali i da ustrajno radimo na očuvanju našeg jedinstva“, prenijeli su jedan od zaključaka Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Neveisnje ..

Potom su pozvali sve Bošnjake koji imaju veze sa Nevesinjem bilo gdje da se nalaze da uplaćuju članarinu Medžlisu Islamske zajednice Nevesinje jer plaćanjem članarine Medžlisu Islamske zajednice Nevesinje ne gube bilo kakva prava; ona su ista kao i prava svih ostalih članova u BiH. „Na članarinu gledajte kao na svoj doprinos da se na ovim prostorima i dalje mogu, učiti ezani i postojati Allahova vjera Islam“, poručili su.

Na kraju su pozvali sve Bošnjake koji imaju nekretnine u opštini Nevesinje da se aktivno uključe u aktivnosti zaštite svoje imovine kako bi je mogli zaštititi i sačuvati jer je opštinska administracija počela sa procesom izlaganja nekretnina.

„Svu stručnu pomoć po ovom pitanju svima vama spremni smo pružiti jer svrha i suština našeg postojanja je da pomognemo jedni drugima da sačuvamo svoju vjeru, kulturu, tradiciju naš grunt a time i viševjekovno postojanje Bošnjaka na ovim prostorima“, poručili su.