Jačati sistemsko djelovanje i čuvati dostojanstvo bošnjačkog naroda

Sjednicom je predsjedavao Senad Sudo Omerika. Pojašnjenja izvještaja iz prethodne godine iznio je predsjednik Izvršnog odbora (IO) u prošlom sazivu Ramiz Jelovac, a plan rada za tekuću godinu predstavio je novoizabrani predsjednik IO Džafer Alić. Šef ekonomsko-finansijske službe Milada Stupac podnijela je izvještaj o finansijskom poslovanju dok je glavni imam mr. Dino ef. Maksumić apostrofirao najvažnije segmente u radu vjersko-prosvjetne službe Medžlisa.

Medžlis IZ-e Mostar, kako je istakao ef. Maksumić, kroz redovne i vanredne aktivnosti uspješno pokriva svaki segment vjerskog i kulturnog života na području Medžlisa. Stanje vjerskog života ocijenio je zadovoljavajućim istaknuvši da će Medžlis nastaviti realizirati programe i aktivnosti u već definiranim obrascima, da će raditi na jačanju sistema, čuvanju vakufske imovine od raznoraznih nasrtaja, jer jedino na takav način moguće je zadržati stabilnost i dostignutu autoritativnost.

Predsjednik IO u prošlom sazivu Ramiz Jelovac upozorio je na bitnost akumuliranja novčanih sredstva od zakupnine izdanih prostora za potrebe njihove popravke i adaptacije. Govoreći o planu rada za tekuću godinu novoizabrani predsjednik Džafer Alić je istakao da je on baziran na temelju dosadašnjeg poslovanja i iskustva u radu, pri čemu se vodilo računa o općem društvenom ambijentu i novim zahtjevima vremena. Fokus rada, prema njegovim riječima, bit će nešto više usmjeren na rad džematskih odbora, kategorizaciju džemata, povećanje stručne kompetentnosti uposlenika, aktivnosti Info servisa, ženskog aktivizma, odjela za brak i porodicu, dok će investicioni programi Medžlisa pratiti projekte Rehabilitacionog centra za stare u Podveležju, pokretanje projekta Muzeja islamske kulture i odjela Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u Mostaru. Jedan od najvećih izazova za Medžlis IZ-e Mostar i dalje će ostati izgradnja zgrade Islamskog kulturnog centra na lokalitetu bivšeg Lakišića harema, gdje se u posljednje vrijeme otvaraju nove činjenice i nove inicijative.

Na kraju zasjedanja Skupštine zastupnicima i članovima Izvršnog odbora obratio se i mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović ne krijući zadovoljstvo efikasno pripremljenom sjednicom, priloženim radnim materijalima uz koje je priložen i deseti broj Medžlisovog Godišnjaka. „Uspješno realizirane vakufske projekte mora pratiti kvalitetna pisana riječ. Rad u proteklom periodu obilježen je velikim rezultatima koji nisu dovoljno afirmirani i nisu doživjeli stručnu i naučnu pisanu valorizaciju. Informacije o radu i aktivnostima koje Medžlis ima moraju doći u našu bazu, u džemate, do našeg čovjeka da se upozna koliko je to smisleno i važno i da je u interesu muslimana i islama i naše budućnosti na ovim prostorima“, kazao je muftija.

Upozorio je na sve prisutnije pojave letargičnih odnosa u bošnjačkom korpusu spram aktuelnih društveno-političkih kretanja u Mostaru i Hercegovini. „Islamska zajednica je bila i bit će snažan glas našeg dostojanstva, naše časti i nikad neće prezati da kaže i iznese svoj stav koji je u prilog našoj opstojnosti na ovim prostorima. Uvijek ćemo dići glas kada je upitanju ugrožavanje i ličnih i kolektivnih prava našega naroda. Pozivamo danas da naši politički predstavnici budu mnogo odlučniji, mnogo jasniji i glasniji. U posljednje vrijeme ne čujemo nekih snažnijih glasova. Još uvijek je tih naš glas u ovoj prenaglašenoj hrvatskoj političkoj dominaciji koja igra igru nad ovim gradom i regijom.

Naš glas mora biti jak, mora biti artikuliran i mi se nećemo libiti da to ističemo i da na to ukazujemo. Nećemo posustati ni u zaštiti interesa i prava Islamske zajednice. Vakuf je sveto, neotuđivo pravo. Ko god bude stao na taj put i ko ga bude ugrožavao suprostavit ćemo mu se, jer to je to naša zadaća pred Bogom dragim i mi ćemo na tome ustrajati“, poručio je muftija Dedović.

(islamskazajednica.ba)