Jajce: Akcija mladih u džematu Bešpelj

Plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatra da je čovjekova vjera nepotpuna sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. On, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava da je i vjera onoga koji spava i zna da mu je komšija gladan, također, nepotpuna. Pojam solidarnosti kod muslimana jedinstven je primjer zajedništva i jednodušnosti u ljudskoj historiji. Svaki musliman doživljava kao svoju obavezu da moralno i materijalno saosjeća sa onima kojima je potrebna pomoć, svejedno, da li  se radilo o siromašnim, o onima kojima je u tom trenu potrebna pomoć ili o onima koji su predmet ugnjetavanja.

Uzimajući u obzir sve navedeno, omladina džemata Bešpelj, MIZ Jajce, je, na inicijativu Predsjednika džematskog odbora, Halida Julardžije. pokrenula i sprovela akciju zasada jednog duluma krompira za potrebe Merhametove Javne kuhinje i njenih korisnika.

U vremenu kada je, nažalost, sve više onih koji imaju potrebu za javnim kuhinjama, a sve manje onih koji brinu o njima, ova akcija dobija još više na značaju.

Ovi omladinci su se izdigli iz mulja ljudske malodušnosti i svima nam dali primjer kako se riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sprovode u djelo.

Molimo Uzvišenog Allaha da ih nagradi za njihov trud i da ova akcija bude primjer i podstrek drugima da na sličan način pomognu onima kojima je pomoć potrebna a, Uzvišeni Allah kaže: 
           “Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga.” (Ez-Zelzele, 7.)