Jajce: Mesdžid sa munarom za Rome

Protokol o realizaciji donatorskih sredstava potpisali su glavni imam Medžlisa islamske zajednice Jajce Zehrudin-ef. Hadžić,prof., i direktor «Progress centra» Abdulkadir Indžić, prof. Potpisivanjem ovog Protokola kreće se, ako Bog da, u realizaciju ovog rijetkog, a možda i jedinstvenog u Bosni i Hercegovini, projekta izgradnje mesdžida sa munarom u Romskom naselju Skela, džemat Kuprešani. U ovom naselju žive isključivo pripadnici Romske populacije (pripadnici najveće nacionalne manjine u BIH), te  buduća izgradnja mesdžida sa munarom u ovome Romskom naselju predstavlja jednu od aktivnosti u unapređenju statusa Romske populacije na području Medžlisa islamske zajednice Jajce. 

Cijeli tekst u printanom izdanju

                                                                                                                                                                                                                                                            Amel Aganović