Javni poziv za hutbu o temi ”Mladi i džemat”

Uvjeti javnog poziva

Krajnji rok za dostavu radova: 10. april 2017. godine do 15 sati.

Radove slati na adresu: Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: uprava.vp@rijaset.ba sa naznakom: Za javni poziv: Hutba o temi ”Mladi i džemat”. Autorske radove potpisivati sa šifrom, a u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontak telefon autora hutbe.

Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 25. aprila 2017. godine na web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

Nagrade i priznanja će biti uručeni na predramazanskom susretu reisu-l-uleme sa mladima koji će organizirati Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u BiH u mjesecu aprilu 2017. god.