Jedanaest godina halal certificiranja

Prvi halal certifikat za kompanije u Hrvatskoj, Agencija za certificiranje halal kvalitete je  dodjelila 2007. godine u saradnji sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj. Tokom naredne tri godine, Agencija je certificirala 21 kompaniju u Hrvatskoj, nakon čega je halal certificiranje preuzeo Centar kojeg je osnovala Islamska zajednica u Hrvatskoj.

Prvi halal certifikati na području Srbije dodjeljeni su 2008. godine, a u Crnoj Gori i Makedoniji halal certificiranje započeto je 2011. godine. Od 2016. godine Agencija pruža usluge halal certificiranja samostalno ili u saradnji s drugim certifikacijskim kućama na području više zemalja Evropske Unije.

Od 2006. godine do danas Agencija za certificiranje halal kvalitete je cerificirala 183 kompanije. Halal cerificiranje se obavlja na temelju zahtjeva bosansko-hercegovačkog Halal standarda BAS 1049:2010 koji je implementiran u različitim industrijama počevši od industrije mesa, mlijeka, konditorskih proizvoda i pekarstva, prerade voća i povrća, proizvodnje aditiva, dodataka prehrani, lijekova, kozmetičkih i higijenskih proizvoda, pa sve do hotela, restorana i drugih turističko-ugostiteljskih objekata.

Od ukupnog broja halal certificirnaih kompanija 111 kompanija je aktivno i u sistemu stalnog nadzora i kontrole. Ove kompanije ukupno plasiraju preko 6.500 halal proizvoda na domaćem i stranim tržištima. Halal certificiranim kompanijama iz Bosne i Hercegovine od 2012. godine otvorena su vrata halal tržišta zemalja Zaliva. U proteklom periodu Agencija je izdala preko 200 halal transportnih certifikata potrebnih za ulazak na halal tržišta. 

Pored osnovne djelatnosti certificiranja Agencija posvećuje posebnu pažnju edukaciji, odnosima sa potrošačima, industrijom, institucijama i medijima. Za desetu godišnjicu halal certificiranja Agencija je pustila u rad aplikaciju za mobilne uređaje Halal Bazar. Aplikacija sadrži podatke o halal certificiranim kompanijama, proizvodima i uslugama sa područja djelovanja Agencije. Aplikaciju je do sada preuzelo približno 5.000 korisnika.

Kao pionir u oblasti halal na ovom području, transparentnošću, odgovornim i predanim radom, Agencija je izrasla u referentnu instituciju kako kod kompanija tako i potrošača. Ovu godišnjicu Agencija dočekuje sa posebnim priznanjem za svoj profesionalni rad, međunarodnom akreditacijom koja će biti ozvaničena na posebnoj ceremoniji koja će biti upriličena narednog mjeseca u Dubaiju.