Jedinstvena baza podataka vakufske imovine

BIHAĆ, 30. novembar – Vakufska direkcija u sklopu aktivnosti realizacije projekta informacionog sistema vakufske imovine u suradnji sa Bihaćkim muftijstvom organizovala je jednodnevni sastanak i savjetovanje sa predstavnicima svih medžlisa sa područja ovog Muftijstva. Sastansku su prisustvovali glavni imami, predsjednici medžlisa i sekretari.

Sastanak je kratkim obraćanjem otvorio bihaćki muftija Hasan-ef. Makić, poselamivši sve prisutne i izrazivši im dobrodošlicu, skrenuvši pažnju na značaj ovog savjetovanja za Muftijstvo i medžlise koji djeluju u njegovim okvirima.

Jedinstvena baza podataka

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice BiH dr. Senaid Zajmović, predstavio je bazu podataka i ono što je do sada unešeno u tu bazu podataka, njenim predsnostima i tome šta je još potrebno da bi se ta baza kompletirala.

“Naša želja je da formiramo jedinstveni katastar Islamske zajednice, ono što imaju općine, sudovi i države, a to nismo nikada u povijesti imali. Najveći domet koji je urađen do sada jeste ono što je Austro-ugarska uradila, jeste da je uvela gruntovnice i evidentirala vakufsku imovinu i time si mi i kao država i kao zajednica koristimo. Naravno, kada imate bazu podataka vakufske imovine, onda je lako s njom upravljati, jer se ona stalno osvježava i dopunjava. A glavni cilj ovog projekta jeste priprema za zakon o restituciji koji u BiH još uvijek nije donešen.” istakao je dr. Zajmović.

Zatim je prezentirana baza podataka koja je dostupna na internetu, a server je smješten u prostorijama Vakufske direkcije. Na ovom mjestu su sačuvani i dostupni podaci o svim vakufima na području BiH, njihovoj površini, na kojim imenima se vode i sl.

Harmonizacija vakufske imovine

Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije govorio je o aktulenom stanju vakufske imovine u BiH i o projektu harmonizaciji vakufske imovine u smislu da objedini vođenje dokumentacije katastra i zemljišne knjige.

“To praktično znači da jedna katastarska čestica mora imati jedan katastarski broj, istu površinu i istu kulturu, te da činjenice koje su upisane u knjigu moraju odgovarati činjenicama na terenu. S obzirom da je BiH zemlja koja se još uvijek nalazi u tranziciji, ima poprilično velikih problema sa usaglašavanjem zemljišne odnosno vlasničke dokumentacije, a vakufi nisu ništa u boljoj situaciji po tom pitanju.”, ističe Salihović.

Na kraju je ostavljeno vremena i prostora za pitanja predstavnika medžlisa u vezi sa ovim projekom, nakon čega je upriličen zajednički ručak za sve učesnike sastanka.