Još jedan uspjeh imama i džemata Jezerski-Dijelovi

U džamiji džema'ata Dijelovi (Jezerski) kod Bosanske Krupe 21. decembra 2016. ili 21. rebiu-l-evvela 1438. hidžretske godine organizovana je svečanost na kojoj je ozvaničen završetak vjerske pouke II generacije vjerske pouke za odrasle. Ovom događaju prisustvovao je bihaćki muftija Hasan ef. Makić, glavni imami MIZ-e Bosanska Krupa i Bužim Hazim ef. Muzaferović i Mehmed ef. Harčević, desetak imama, bliža i dalja rodbina, poznanici, prijatelji, komšije i brojne džematlije iz Dijelova i drugih džema'ata.

Imam domaćin Muhamed ef. Begić je nakon ašereta, kojeg je proučio Ajdin ef. Crnkić, u uvodnoj besjedi kazao nekoliko značajki o vjerskoj pouci za odrasle, istakavši da se s njom jača džema'at, razvija svijest o vjeri, učenju Kur'ana, odgajanju djece i u najkraćem predstavio 13 svršenika koji su tokom dvogodišnjeg pohađanja mektepske nastave savladali kur'ansko pismo-suferu i osposobili se da mogu samostalno učiti u Kur'anu. Oni su: Ramić Sejida, Ramić Nurija, Kanurić Gospe, Crnkić Amira, Harčević Ilijaz, Hafizović Enisa, Hajdarević Arifa, Crnkić Sabira, Crnkić Bekir, Harčević Semira, predsjednik džematskog odbora Harčević Admir, Harčević Nermina i Muzaferović Elma. Slijedilo je njihovo učenje Kur'ana kroz koje su pokazali da se uz trud, zalaganje i zajednički rad sa muallimom može dosta postići.

Po završenom učenju, bihaćki muftija Hasan ef. Makić je u svojoj besjedi, uz čestitke imamu Muhamed ef. i učačima Kur'ana II generacije, kazao da je druženje sa časnim Kur'anom izniman ibadet, kako muslimani treba da uče Allahovu, dž.š., knjigu, poštuju je, žive i vladaju se po njoj, podsjetio na uzoritost Muhammeda, a.s., njegovu misiju poslanstva, te se osvrnuo na značenje i poruke nekoliko zadnjih kur'anskih sura koje svojom sadržinom podstiču mu'minska srca na razmišljanje i ustrajnost na pravom putu.

Glavni imam MIZ-e Bosanska Krupa Hazim ef. Muzaferović je prije uručivanja šehadetnama i hedija koje je osigurao krupski Medžlis izrazio zadovoljstvo da se uz redovnu organizuje vjerska pouka za odrasle, što se mnogim omogućava da nadoknade propušteno i što se tokom njenog pohađanja dostigne određeni stepen učenja Kur'ana koji se dalje, s mnogo volje, nadograđuje.

I na kraju treba spomenuti da je mladi imam Muhamed ef. Begić u svom jedanaestogodišnjem imamsko-muallimskom i hatipskom poslu u džema'atu Dijelovi, uz izdašnu potporu džematskih odbora, prijašnjeg i aktuelnog mutevelije hadži Husnije Muzaferovića i Admira Harčevića i uopće  džematlija, polučio značajne rezultate. Osim što je proglašavan najmuallimom, njegov učenik Muzaferović Benjamin je 2013/2014. bio pobjednik na nivou Rijaseta iz testa općeg znanja, dok je 2015/2016. godine učenica Harčević (Said) Adna osvojila drugo mjesto, također na završnom takmičenju Rijaseta IZ-e u Sarajevu. To njegove, a i druge džematlije cijene i ističu. Vrijedan je i na drugim poljima. Ima značajan broj čitalaca Preporoda i zalaže se da ih bude još više. Potvrda toga je i plakat u džamijskom haremu s kojim se podstiču džematlije i pozivaju na pretplatu za 2017. godinu.