Kaligraf Časnog Kur'ana od Halepa do Medine

Jedan od najpoznatijih kaligrafa današnjice Osman Taha Halebi tokom svoje duge karijere u prepisivanju Časnog Kur'ana ima velike zasluge za to.

Osman Taha je rođen u Halepu 1934. godine.

Taha je kaligrafski prepisao prvi put Časni Kur'an 1970. godine, pod potkoviteljstvom sirijskog ministarstva vakufa. Godine 1988. imenovan je kaligrafa za štampanje Časnog Kur'ana u Medini i primjeraka Kur'ana u Medini-Poslanikovog grada, pa sve do dan danas prepisuje najčitaniju Knjigu i najljepši govor-Allahov govor.

Prve kaligrafske pokrete naučio je od svog oca imama i hatiba Abduhu Husejn Taha. Osnovnu i srednju školu završio je u Halepu. Učenik je bio poznatih kaligrafa u Halepu: prof. Muhammed Ali Mevlevi, prof, Husejn Husni Turki, prof. Abduldževad Hattat i prof. Ibrahim Rifai kaligraf grada Halepa.

Fakultet islamskog zakonodavstva završio je u Damasku 1964. A 1965. god. okončao je i pedagoški fakultet na univerzitetu u Damasku.

U Damasku je od 1960.do 1967. upoznao razne vrste kaligrafije preko prof. Muhammed Bedri Dirani, najpoznatijeg kaligrafa u Siriji, Libanonu, Palestini i Jordanu.

Sastao se i sa iračkim kaligrafom prof. Hašim Muhammed Bagdadi kad je posjetio Damask i uzeo je nekoliko vježbi i mnoge sugestije oko vrste pisma Sulus i Nesh.

Stekao je diplomu o krasnopisu 1973.g. od svjetskog kaligrafa prof. Hamida Amidija.

Imenovan je za člana međunarodne unije za takmičenje o arapskog kaligrafiji koja je održana u Istanbulu svake treće godine od 1988.god.

(SkyNewsArabia)