Kazali su o Ahmedu Smajloviću

Reisu-l-ulema u penziji dr. Mustafa-ef. Cerić:

Ali, iznad svega dr. Ahmed Smajlović imao je vjeru i spoznaju da ljudska duša ako se ne odgaja, neizbježno zapada u grijeh. Njegovo iskustvo više od jedne decenije u Egiptu, gdje se vodila žestoka borba oko statusa Al-Azhara – njegove autonomije i autentične misli – naučilo ga je da vlast i moć nema obzira ni prema kome ni prema čemu što joj stoji na putu njezine slave. No, to je samo osnažilo njegovo uvjerenje, kojem ga je islam naučio, da nema spasa od tog zla osim vjere u Boga, odnosno, kao što je dr. Ahmed govorio: „spas čovječanstva je u odgajanju kur'anskog čovjeka”. Od dr. Ahmeda Smajlovića očekivalo se da uvijek bude svjež i zanimljiv u svojim predavanjima; od njega se očekivalo da mijenja IZ-u iznutra od vrha do dna; od njega se očekivalo da proširi prisustvo IZ-e u javnom životu; od njega se očekivalo da se drži čvrsto i uspravno pred komunističkim vlastima; od njega se očekivalo da u svijetu širi istinu o položaju muslimana u bivšoj Jugoslaviji; od njega se očekivalo da ispuni gotovo svaku neostvarenu želju muslimana zato što je dr. Ahmed Smajlović svojom pojavom i svojom umnošću i hrabrošću bio drugačiji od svih u tadašnjoj Islamskoj zajednici. Moj dug prema dr. Ahmedu ima još jednu dimenziju: zahvaljujući njemu ja sam dobio priliku da odem u Ameriku i da tamo upoznam jedan poseban svijet našeg naroda, te da na Čikaškom univerzitetu proširim svoje vidike i izoštrim svoje intelektualne potencijale .

 

Nusret-ef. Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ:

“Kao čovjek i ličnost od ugleda dr. Ahmed Smajlović je bio blage naravi, vedrog duha, zračio je toplinom osmjeha, susretljivošću, komunikativnošću i odgovornošću. Kao alim, učenjak i znanstvenik, pojavio se u zoru bosansko-hercegovačkog vjersko-kulturnog i političkog buđenja. Profesor koji je znao animirati, predvodnik akaidske znanosti, islamske filozofije i misli za vrijeme komunizma, službenog ateizma, je naglašavao potrebu čovjekovog približavanja Bogu, susreta s Bogom, i vraćanja Apsoluta u prirodnu narav čovjeka. Na tom planu objavljuje naučne radove i djela te vodi dijaloge i stručne rasprave. Brojni naučni radovi i objavljena djela zaslužuju da se prikupe i objave kao znanstveni opus dr. Ahmeda Smajlovića. Kao predsjednik Mešihata za BiH, Hrvatsku i Sloveniju, Ahmed Smajlović je udario temelje moderne Islamske zajednice sa tendencijom razvijanja njenih ustanova i institucija. Sa saradnicima i studentima u koje je imao veliko povjerenje, osnažio je ideju reformatorskog kursa kojem je i sam pripadao. Aktivnosti Mešihata pod njegovom upravom su bile različite. Nauka i naučna misao uz odgovornost u radu te predanost Zajednici su bili glavni kriteriji za izbor i odabir saradnika. Znao je da pojedinac pokreće procese, realizira ideje, ali isto tako, da se njihova trajnost obezbjeđuje kroz institucije. Radi toga je različite programe i aktivnosti realizirao kroz ustanove i institucije Islamske zajednice. Mnogima je to izgledalo neobično a nekima je i smetalo. Po mom skromnom mišljenju, narod ga je doživljavao kao istinskog vođu, predvodnika, a po ocijenama mnogih imao je predispozicije lidera.”

 

Dr. Halil Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakultata u Zenici:

Po okončanju studija u Egiptu vraća se kao prvi doktor nauka koji se u poratnoj Jugoslaviji uključuje u rad Islamske zajednice gdje obavlja značajne dužnosti. Njegove najupečatljivije aktivnosti bile su na mjestu predsjednika Starješinstva IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju i profesora na Fakultetu islamskih nauka. Nemjerljiv je njegov doprinos na planu osavremenjivanja rada IZ i pokretanja brojnih aktivnosti. Za obrazovanje unutar IZ od izuzetne važnosti je osnivanje Islamskog teološkog fakulteta, zatim ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese i osnivanje islamskog naučnog časopisa ‘Islamska misao’. Dr. Smajloviću pripadaju velike zasluge za izgradnju velikog islamskog centa i džamije u Zagrebu. Medresa koja je osnovana prije desetak godina, a koja djeluje u sklopu tog centra, danas nosi njegovo ime. Plijenio je svojom dinamičnošću i elokvencijom, osvajajući srca svojih studenata i svih koji su ga slušali. Uvijek je nastojao razvijati ljubav svojih studenata prema knjizi i nauci. Sam je volio knjigu i neprestano je čitao. Fascinirajuće je djelovala njegova upućenost u literaturu u svim relevantnim naučnim oblastima. Njegovo rukovođenje Starješinstvom ostat će upamćeno i po tome što je osnovao posebnu službu za izdavačku djelatnost koja je, za njegovog mandata, izdala na desetine vrijednih djela i udžbenika. Stručni seminari za islamske radnike u IZ postali su redovna praksa što je rezultiralo povezivanjem vjerskog kadra i njegovim stručnim usavršavanjem. U tom smislu organizirani su i seminari međunarodnog značaja na kojima su učestvovali eminentni učenjaci iz gotovo svih dijelova islamskog svijeta.
Dr. Smajlović bio je clan nekoliko islamskih međunarodnih organizacija. Često je putovao i aktivno sudjelovao u radu brojnih naučnih skupova, što je imalo pozitivne efekte na planu otvaranja i afirmiranja bosanskih muslimana u ocima islamskog svijeta. On nije zaboravljao ni svoj narod. Koristio se svakom prilikom, da prisustvuje otvorenjima džamija i drugim islamskim manifestacijama, gdje je bio rado viđen gost.”

Akademik Enes Karić:

“Bio je dojmljiva izgleda, uočljive vanjštine, ozbiljna lica. Takav je bio na časovima u Medresi i na Fakultetu, takav je bio dok smo ga susretali na medresanskim ili fakultetskim hodnicima, ili na ulici. Ni u svečanim prilikama, kakve su bile odbrane naših diplomskih radova, profesora Smajlovia nije napuštala otmjena i ozbiljna atmosfera. Na svojim predavanjima je nudio obilje informacija u atmosferi učoljive i pristojne profesorske strogoće. Pritom je pokazivao nevjerovatno veliku erudiciju i intelektualnu snagu, poznavao je napamet mnoštvo imena, naslova, izdanja, komentara, terminoloških odrednica…
Kao visoki funkcioner Islamske zajednice, kao univerzitetski profesor, kao afirmirani predstavnik bosanskohercegovačkih muslimana na brojnim skupovima diljem svijeta, prof. dr. Ahmed Smajlović je svojom ozbiljnošću i držanjem s pravom ostavljao duboki dojam snažne ličnosti.”

Profesor Mahmut Karalić, dugogodišnji prijatelj i saradnik Ahmeda Smajlovića:

“Kada su uhapšeni a potom i u montiranom sudskom procesu osuđeni muslimanski intelektualci 1983. godine, ja sam bio na dužnosti vjersko-prosvjetnog referenta u Odboru Islamske zajednice Sarajevo. Prof. Ibrahim Džananović je bio njegov presjednik. Jednog dana nas dvojicu pozva prof. dr. Ahmed Smajlović u svoj kabinet i reče nam: „Mustafa Spahić je vaš radnik, a Džemaludin Latić je radnik ovog Starješinsiva. Dok su njih dvojica u zatvoru, vi dajite punu platu Mustafinoj supruzi, a ja ću Džemaludinovoj. Ukoliko vam neko to prigovori, vi se pozovite na mene, ja stojim iza toga.“ I sve vrijeme dok su njih dvojica bili u zatvoru, njihove su­pruge su redovno primale plate kao kad su njih dvojica radili; Mustafina od Odbora Islamske zajednice Sarajevo, a Džemaludinova od Starješinstva Islamske zajednice za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Pored toga, prof. dr. Ahmed Smajlović je redovno, ilegalno, preko ljudi, slao pomoć i porodicama ostalih osuđenika, uključujući i porodice Omera Behmena, Edhema Bičakčića i Alije Izetbegovića. Ako se ovome doda i činjenica da on ni po kakvu cijenu, čak ni po cijenu gubljenja položaja nije želio da osudi muslimanske intelektualce, a što je od njega izričito zahtijevao sekretar Repub­ličkog SUP-a Duško Zgonjanin, onda nam postaje jasno o kakvom se karakteru radilo.”