Kiseljak: Kurs sufare i tedžvida za odrasle

Cilj nam je da oni koji ne znaju Arapsko pismo nauče, a oni koji čitaju Arapsko pismo nauče pravilno i tečno učiti u Kur'anu Časnom.

Ebu Ummame prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati za one koji su se s njim družili.” Hadis bilježi Muslim.

Imam Muhammed bin Nasir el-Mervezi, u merfu’ predaji, od Enesa, radijallahu anhu, bilježi: „U kući u kojoj se uči Kur'an prisustvuju meleki, a udalje se šejtani i ona je prostrana za ukućane. U njoj se povećava dobro, a umanjuje zlo. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an stjecište je šejtana, meleki iz nje bježe, ukućani u njoj tegobe osjećaju, u njoj se blagodati umanjuju i zlo se povećava.

Kuća u kojoj se ne uči Kur'an ostaje bez bereketa, dobra i bez svjetla, bez obzira koliko velika bila ili u nju uloženo novca. S druge strane, kuća u kojoj se uči Kur'an biva osvjetljena, postaje stjecište meleka, a šejtani bivaju daleko. Ta kuća, ma koliko bila malena, postaje stjecište dobra i nura, kao što zvijezde svijetle na nebu.

Aiša, r.a., prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Zaista kuća u kojoj se uči Kur'an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.“

Zato naučimo pravilno i tečno učiti u Kur'anu i osvjetlimo naše kuće učenjem Kur'ana.

Prijaviti se možete do 25.11.2017. godine. Prijave slati na e-mail Medžlisa: medzliskiseljak@gmail.com ili lično kod džematskog imama ili džematskog koordinatora Mreže mladih!

U sklopu Škole Kur'ana i u narednom periodu će biti mnogo različitih sadržaja, a uskoro počinje i Tahfiz (učenje Kur'ana napamet) za mektebski uzrast djece.