Kiseljak: Radionica na temu “Naš Pejgamber – Milost svjetovima”

Dvadesetak mladića i djevojaka je razgovaralo o Posljednjem Allahovom poslaniku, s.a.v.s. Moto radionice je bio kur'anski ajet: „A tebe smo (Muhammede) samo kao Milost svjetovima poslali. “Mladi su iz hadisa pronalazili osobine i poruke koje govore da je Muhammed, s.a.v.s., uistinu milost. Ova radionica je ujedno i priprema za mjesec Rebiul evvel, u kome će naše aktivnosti biti usmjerene na životopis, djela i riječi Poslanika, a.s.
Radionici su prisustvovali i učenici devetog razreda, kojima su njihovi vjeroučitelji ukazali na važnost ovoga projekta i učešće u istom, te su svojim dolaskom postali članovi naše Mreže. Koristimo priliku da se zahvalimo Aktivu vjeroučitelja O.Š. „Kiseljak 1“ na podršci i angažmanu za Mrežu mladih.