Klanjana dženaza studentu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Ejub, sin Nezira, Alihodžić preselio je na Ahiret 16. novembra nakon zdravstvenih problema u dvadesetoj godini života. Jedan od poznanika Ejuba bio je i član redakcije Preporoda Bajro Perva koji je kazao: “Ostalo je prazno Tvoje mjesto na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, u roditeljskoj kući u Zukićima kod Konjica. S Tobom su otišli mladalački snovi, mnogi životni planovi i nade. Bio si primjer ljudskosti, čestitosti i edeba. Kao da te sad gledam u veseloj povorci maturanata Karadžoz-begove medrese iz Mostara. Bio si razredni drug i prijatelj mog bratića Amara. Družili ste se kao što smo se u školskim klupama družili tvoj babo Nezir i ja.”