Kocka nadolazeća pošast BH društva

Romić je na tribini kojoj je prisustvovao veliki broj učenika srednjih škola i studenata Sveučilišta u Mostaru iznio niz zapažanja, zaključaka i interesantnih primjera s kojima se susretao u svom desetogodišnjem radu sa ovisnicima o kockanju. Izneseni podaci, budući da se o njima rijetko i sporadično govori u domaćoj javnosti, zvuče više već šokantno.

 

 

Složenost i strahota problema koje izaziva patološko kockanje motivirali su Romića da o tome govori na javnoj tribini. Najčešće se radi o teškim i tužnim posljedicama koje uzrokuje stalno kockanje. „Problem kockanja je jako veliki i iz dana u dan se povećava, a naše društvo nema odgovarajući i kvalitetan odgovor na tu problematiku“, istakao je Romić.

Društvene strukture, kako je kazao, nisu uopće svjesne problema kockanja, pogotovo vladin sektor kojem nedostaje volje i sluha, niti imaju potrebnih kompetencija da se nose sa ovim problemom, tako da on postaje interesantan tek onda kada se nekome desi u porodici.

„Nažalost, djeca već u osnovnoj školi u 6, 7, ili 8 razredu počinju sa kockanjem, neki od njih u srednjoj školi postanu patološki slučajevi“, ustvrdio je Romić. Najmlađi pacijent kojeg je Romić liječio imao je samo 16 godina. „Najčešće djeca počinju sa kladionicama, od marke koju dobiju za sendvič. Pošast kockanja u BiH je u uzlaznoj putanji“, rekao je on.

U BiH ne postoji precizna statistika o broju kockara a Romićeva procjena je da u Mostaru ima 1000 -1200, dok se taj broj na nivou BiH kreće između 35 000 do 50 000. Pretpostavke bazira na ličnom iskustvu u radu sa ovisnicima o kocki i njegovom istraživanju. Pored Romićevog udruženja osnovanog 2010.godine, od prije godinu dana, u BiH djeluje još jedno slično udruženje u Sarajevu. On smatra da bi se šira društvena zajednica morala što prije pozabaviti preventivnim djelovanjem posebno među učenicima osnovnih i srednjih škola. Premda je zadovoljan medijskom pažnjom prema njegovom udruženju ipak je ukazao na neke pogrešne segmente u informisanju javnosti, jer se vrlo brzo sazna ako neko dobije lutrijski dobitak u iznosu od 5000 KM u Cazinu dok se tragični ishodi zbog kocke najčešće prešute.