Kolektiv BB medrese dobio novog magistra

Profesor Ahmed Omerović, u aprilu ove godine, okončao je postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na odsjeku Državno i međunarodno javno pravo. U magistarskom radu Razvitak i položaj Predsjedništva u političkom sistemu Bosne i Hercegovinemr. Omerović je analizirao politički sistem Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na instituciji Predsjedništva, kao šefa države. U ovom radu obrađene su teorije o podjeli vlasti koje su osnova za klasifikaciju savremenih političkih sistema, ali su analizirani i mogući modeli reforme institucije šefa države u Bosni i Hercegovini.

Ahmed Omerović je rođen 1984. godine u Ljuboviji. Osnovno obrazovanje je započeo u rodnom Bratuncu, a završio u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, nakon čega je upisao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za sociologiju. Nakon završenog fakulteta 2007. godine, počeo je raditi kao profesor u Behram-begovoj medresi, gdje je i danas zaposlen. U toku jedanaestogodišnjeg rada učestvovao je u mnogo komisija, konferencija, seminara i drugih vidova edukacije, često i kao predavač ili trener, a koje su organizirali Pedagoški zavog Tuzlanskog kantona, Centar za obrazovanje za demokratiju i ljudska prava – CIVITAS BiH, Centar za kulturu dijaloga BiH, kao i mnoge druge vladine i nevladine organizacije. 

Na prvoj CIVITAS svečanoj akademiji za školske, nenastavne programe građanskog obrazovanja, koja je odžana u srijedu, 20.6.2018. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mr. Omerović je dobio priznanje za promociju programa stručnog usavršavanja edukatora građanskog obrazovanja, rezultate rada u učionici i zajednici, a na osnovu glasova učenika, kolega nastavnika i roditelja. Mr. Ahmed Omerović je oženjen i otac dvoje djece.