Konjic: Održana tribina “Razumijevanje Kur'ana i sunneta”

Gosti predavači na ovoj tribini bili su prof.dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i prof.dr. Almir Fatić, vanredni profesor na katedri tefsira Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Moderator je bio mr. Benjamin Mušinović a na početku programa velikom broju okupljenih vjernika se kratko obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik ef. Delić.

Prof. d.r. Almir Fatić govorio je na temu razumijevanje Kur'ana a prof.dr. Zuhdija Hasanović je govorio o razumijevanju sunneta. U svojim dvadesetminutnim izlaganjima okupljenim vjernicima su ukazali na kompleksnost tematike vezane za razumijevanje Kur'ana i sunneta, na širinu naučnih oblasti koje su neophodne da bi se Kur'an i sunnet mogli pravilno shvatati i tumačiti u današnjem vremenu ali i na široko polje kur'anskih ajeta i hadisa koji su sami po sebi razumljivi bez da traže dublja tumačenja, a tiču se ahlaka, etike, ponašanja, onoga što je svakom vjerniku jasno još iz kućnog i mektebskog odgoja, naglašavajući, između ostaloga, da je upravo etički dio najvažniji za ispravan život i po Kur'anu i sunnetu i da je preduslov bilo kojem tragaocu za kur'anskim i hadiskim dubinama, koje se dosezati istinski mogu samo klonjenjem grijeha i životom po jasnim šerijatskim normama.