Konkurs za imama u Vitezu

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u IIN „Preporod“ u broju od 15. januara 2017. Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Vitez, Ul. Branilaca Starog Viteza bb, 72251 Vitez, sa naznakom „Prijava na konkurs za džemat Bukve“.

Informacije putem telefona br. 030 – 520 102 ili putem e-maila: mizvitez@hotmail.com      

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MIZ Vitez