Konkurs za nagradu Hasan-ef. Škapur za 2017. godinu

Pravo na predlaganje kandidata imaju svi organi i ustanove IZ-e u BiH. Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju biti obrazloženi i obavezno sadržavati:
– Ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv organa ili ustanove IZ-e, koji se predlažu za dodjelu priznanja sa tačnom adresom i sjedištem,
– biografiju pojedinca, odnosno reference organa ili ustanove IZ-e,
– argumentirano i detaljno obrazloženje prijedloga zbog kojeg se pojedinac, organ ili ustanova IZ-e predlaže za dodjelu priznanja,
– odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja prijedloga.
Fond „Hasan ef. Škapur“ je ustanovljen pri Medžlisu IZ-e Tešanj 2005. godine, a namjena mu je stipendiranje učenika i studenata i dodjela nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, organima i ustanovama IZ-e u BiH i šire za doprinos u razvoju islamskih (hadiske i druge) znanosti.
U proteklom periodu za zasluge i doprinos u razvoju islamskih (hadiskih i drugih) znanosti nagradu i priznanje dobilo je 13 dobitnika i to: 1. dr. Omer Nakičević u 2005. g., 2. prof. Mehmedalija Hadžić u 2006. godini, 3. dr. Šefik Kurdić u 2007.godini, 4. dr. Fuad Sedić u 2008.godini, 5. prof. Mahmut Karalić u 2009.godini, 6. Kulturni centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu u 2010.g. i 7. Muftija bihaćki Hasan ef. Makić prof. u 2011.g. i 8. Mirsad ef. Mahmutović prof. u 2012.g., i 9. „Gazi Husrev-begova“ medresa u Sarajevu u 2013.godini, 10. muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović za 2014.g., i 11. dr. Zuhdija Hasanović i 12. mr. Salih ef. Indžić u 2015. i 13. mr. Fuad ef. Omerbašić u 2016.

Rok za dostavu obrazloženih prijedloga ove godine je do 15.11. 2017. godine.

Prijedlozi se mogu dostaviti poštom na adresu Medžlis IZ-e Tešanj, ul. Tabačka br. 1. 74260 Tešanj, telefaksom na broj 032-650-087 ili e-mailom na adresu: iztesanj@bih.net.ba Nagrada i priznanje se dodjeljuju jednom godišnje i to u povodu 12. rebiu-l-evvela, a uručuju se javno na centralnoj manifestaciji Medžlisa IZ-e Tešanj i Muftiluka zeničkog koja se organizuje svake godine 12. rebiu-l-evvela poslije podne namaza u Čarši-džamiji u Tešnju.
Pravo na predlaganje kandidata imaju svi organi i ustanove IZ-e u BiH. Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju biti obrazloženi i obavezno sadržavati:
– Ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv organa ili ustanove IZ-e, koji se predlažu za dodjelu priznanja sa tačnom adresom i sjedištem,
– biografiju pojedinca, odnosno reference organa ili ustanove IZ-e,
– argumentirano i detaljno obrazloženje prijedloga zbog kojeg se pojedinac, organ ili ustanova IZ-e predlaže za dodjelu priznanja,
– odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja prijedloga.
Fond „Hasan ef. Škapur“ je ustanovljen pri Medžlisu IZ-e Tešanj 2005. godine, a namjena mu je stipendiranje učenika i studenata i dodjela nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, organima i ustanovama IZ-e u BiH i šire za doprinos u razvoju islamskih (hadiske i druge) znanosti.
U proteklom periodu za zasluge i doprinos u razvoju islamskih (hadiskih i drugih) znanosti nagradu i priznanje dobilo je 13 dobitnika i to: 1. dr. Omer Nakičević u 2005. g., 2. prof. Mehmedalija Hadžić u 2006. godini, 3. dr. Šefik Kurdić u 2007.godini, 4. dr. Fuad Sedić u 2008.godini, 5. prof. Mahmut Karalić u 2009.godini, 6. Kulturni centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu u 2010.g. i 7. Muftija bihaćki Hasan ef. Makić prof. u 2011.g. i 8. Mirsad ef. Mahmutović prof. u 2012.g., i 9. „Gazi Husrev-begova“ medresa u Sarajevu u 2013.godini, 10. muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović za 2014.g., i 11. dr. Zuhdija Hasanović i 12. mr. Salih ef. Indžić u 2015. i 13. mr. Fuad ef. Omerbašić u 2016.

Rok za dostavu obrazloženih prijedloga ove godine je do 15.11. 2017. godine.

Prijedlozi se mogu dostaviti poštom na adresu Medžlis IZ-e Tešanj, ul. Tabačka br. 1. 74260 Tešanj, telefaksom na broj 032-650-087 ili e-mailom na adresu: iztesanj@bih.net.ba