Konkurs za prijem uposlenika u radni odnos u Media centru Islamske zajednice

Media centar Islamske zajednice (IZ) u BiH objavljuje konkurs za prijem sedam uposlenika, koji će biti angažirani na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren do 9. oktobra 2020. godine do 15.00 sati, a prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs – Ne otvaraj”.

Konkurs je otvoren za pozicije:

– Grafički dizajner, jedan (1) izvršilac  (kliknuti za više detalja)

– Montažer, jedan (izvršilac (1)  (kliknuti za više detalja)

– Novinar-voditelj u radijskom programu, dva (2) izvršioca  (kliknuti za više detalja)

– Snimatelj-kamerman, jedan (1) izvršilac   (kliknuti za više detalja)

– Stručni saradnik za marketing, jedan (1) izvršilac  (kliknuti za više detalja)

– Tehničar, jedan (1) izvršilac  (kliknuti za više detalja)

 (Preporod.info)