Konkursi: Media centar IZ traži urednika portala i izvršnog direktora programa

IZVRŠNI DIREKTOR PROGRAMA, jedan (1) izvršilac

 I

 Opis pozicije:

II

Izvršni direktor programa se bira na period od četiri (4) godine.

 

III

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e. 

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

“PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ”

 

X

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa 11. redovne sjednice, Direktor raspisuje 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

UREDNIK MINA-e (Informativne agencije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini) I WEB PORTALA, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

II

 

Urednik MINA-e i WEB PORTALA bira se na period od četiri (4) godine.

 

III

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

Prednos imaju kandidati sa iskustvom u uređivanju web portala.

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

VI

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e. 

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

“PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ”

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.