Kreće gradnja skladišta za radioaktivni otpad u Čerkezovcu na Trgovskoj gori

Date:

Hrvatska kreće u realizaciju projekta Centra za zbrinjavanje radiokativnog otpada (RAO) u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, gdje će skladištiti radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško (NEK), prenose mediji.

Naime, danas bi se u Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK trebale otvoriti ponude za posao izrade dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za gradnju tog centra u Čerkezovcu, vrijednog 19,26 miliona kuna bez PDV-a.

Prema Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, koji je Vlada RH donijela potkraj 2018., Trgovska gora i Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada.

Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO) iz Krškog, kao i institucionalni radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Prema međudržavnom sporazumu sa Slovenijom, Hrvatska svoj dio otpada iz Krškog mora preuzeti od 2023. godine.

U Fondu kreću u izradu projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i studije utjecaja na okoliš, a kao podloga za tu dokumentaciju bit će provedeno više istražnih radova za utvrđivanje geoloških i ostalih karakteristika terena te nulta radiološka mjerenja za utvrđivanje postojeće razine radioaktivnosti okoliša.

– Za gradnju Centra potrebno je ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu te nakon toga uporabnu dozvolu kojoj prethodi potvrda tijela nadležnog za radiološku i nuklearnu sigurnost o mogućnosti početka rada skladišta – kažu u Fondu.

Početak gradnje Centra planiran je za 2023., a završetak za 2024. godinu.

Procijenjena vrijednost gradnje iznosi 10 miliona eura, a u Fondu kažu da to uključuje i istražne radove, projektiranje i ishođenje dozvola za rad. Skladišta Centra projektiraju se za prihvat oko 3000 kubnih metara otpada, što je polovina ukupne količine pogonskog i dekomisijskog NSRAO iz Krškog te institucionalni radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske, uključujući i onaj nastao razgradnjom skladišta u Institutu Ruđer Bošković i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Taj otpad će prije skladištenja u Centru biti otpremljen na obradu i kondicioniranje u neki od evropskih centara za obradu radioaktivnog otpada. U Centar će se zaprimati obrađen i kondicioniran u licencirane betonske spremnike.

Gradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bilo gdje izaziva buru reakcija u javnosti pa tako i u slučaju Trgovske gore gdje postoji veliki otpor lokalnog stanovništva prema projektu.

Kako bi javnost informirao o uspostavi tog centra, Fond će angažirati PR agenciju koja bi pružala usluge do kraja 2022.

– Cilj tih aktivnosti je podizanje svijesti lokalne i opće javnosti o tematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada, informiranje o stručnim aspektima projekta, brizi o zdravlju ljudi i čistoći okoliša, razvojnim mogućnostima lokalne zajednice, obvezama Republike Hrvatske, razvoju projekta te svim ostalim informacijama relevantnima za javnost”, objašnjavaju u Fondu, prenosi Hina.

(Fena)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related