Kršćanske nevladine organizacije u BiH: 53,85% samostalno djeluje, 30,77% učestvuje u određenim projektima crkava

Na osnovu rezultata o aktivnostima KMMO-a primjećujemo da su, pored humanitarnih, najzastupljenije edukativne aktivnosti. Čak 13 organizacija ili njih 33,33% bavi se edukativnim sadržajima.  

Na osnovu dobivenih rezultata saznajemo kako većina KMMO-a, njih 53,85% samostalno djeluje, 30,77% učestvuje u određenim projektima crkava, te 15,38% je institucionalno vezano za crkve. Ovakvo što nam potvrđuje kako postoji koordinacija između crkava i KMMO-a, te kako crkve kroz ovaj vid organizacija nastoje implementirati svoje projektne ciljeve.

Cijeli tekst u printanom izdanju Sličica Želim Print

Imam u Tuzli hafiz Saudin-ef. Gobeljić magistrirao je na Fakultetu islamskih nauka 2015. godine na temu „Mapiranje društvenog angažmana kršćanskih međureligijskih i mirotvornih organizacija u postratnoj Bosni i Hercegovini“. Rad je  pledirao da bude prvijenac u oblasti proučavanja društveno-angažiranih kršćanskih međureligijskih i mirotvornih organizacija (KMMO) u postratnoj Bosni i Hercegovini. Ovo istraživanje je prvi korak u proučavanju kompleksnog fenomena KMMO-a i njihovog društvenog angažmana u bosanskohercegovačkom društvu. Ovdje objavljuejmo dio rezultata istraživanja u kojem je mapirano 39 ovih organizacija, predstavljene njihove aktivnosti, te njihovi odnosi sa Crkvama. Rad će biti objavljen u formi knjige početkom naredne godine.