Krupa-Grad: Promovisana 24 svršenika vjerske pouke

I ove godine, 16. jula 2017. ili 22. ševvala 1438. hidžretske godine, u Gradskoj džamiji džemata Krupa Grad u Bosanskoj Krupi, održana je svečanost hatma dove na kojoj su promovisana 24 svršenika vjerske pouke (Džaferović Jasmin i Kenan, Džajić Saudin i Sanjin, Hafizović Haris, Badnjević Haris i Sabina, Bajraktarević Elmin, Pajalić Zekerija i Elmedina, Alijagić Haris, Mušić Muhamed, Brkić Ena, Gerzić Lejla, Muminović Sajra, Demirović Amina, Jusić Sara i Anesa, Vranić Adna i Ema, Fajić Sajra, Mušić Meliha, Tulić Belma, Sedić Azra)  i 5  polaznika vjerske pouke za odrasle (Begić Elvedina, Balkić Sandra, Mušić Mirsada, Ćoralić Ineska i Šabić Ernedin). Događaj je bio izuzetno posjećen, a pored ostalih prisustvovao mu je bihaćki muftija Hasan ef. Makić i nekolicina imama MIZ-e Bosanska Krupa.

Od 2000. godine imam Ishak ef. Sedić na završne ispite izveo je u džematu Krupa Grad 11 generacija sa ukupno 165 svršenika vjerske pouke. Prije toga, odnosno u doba službovanja u džematu Dobro Selo, MIZ-e Bužim, ovaj vrijedni muallim je svoj plodonosni rad krunisao sa 21 generacijom, što govori o njegovoj odgovornosti i predanosti muallimskom poslu.

Nakon prezentovanja učenja Kur'ana i znanja o islamskim propisima, dužnostima i življenju po normama islama skupu se prigodnim predavanjem obratio bihaćki muftija Hasan ef. Makić, koji je osim čestitki učenicima i njihovom muallimu posebno istakao ulogu islamskog obrazovanja djece i pohađanja vjerske pouke.

Šehadetname i hedije Medžlisa IZ-e Bosanska Krupa učenicima je uručio Izet ef. Harčević imam džemata Krčana, a poklone ispred džemata Krupa Grad uručio je Amel ef. Duraković drugi imam ovog džemata.