Krvnik Bosne osuđen na doživotnu kaznu zatvora

Osuđen je i za genocid u Srebrenici, ali ne i za genocid u drugim općinama: Foči, Ključu, Kotor-Varoši, Prijedoru, Sanskom Mostu i Vlasenici. 

Prvobitna optužnica protiv Ratka Mladića podignuta je 25. jula 1995., a izmijenjena je 14. novembra 1995, 10. oktobra 2002, 1. juna 2001. i 16. decembra 2011. Uhapšen je 26. maj 2011., a nakon četiri dana je već bio u Hagu.

Zločini koji se navode u optužnici uključuju, između ostalih:

 Ubijanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, uključujući vodeće pripadnike tih grupa; npr. ubistvo 144 osobe u Biljanima (opština Ključ), ubistvo više od 200 zatočenika u KP domu Foča, ubistvo oko 150 ljudi u logoru Keraterm, pored Prijedora, i ubistvo najviše 140 zatvorenika u logoru Sušica, pored Vlasenice.
 Zatočenje hiljada bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u zatočeničkim objektima u životnim uslovima smišljenim tako da dovedu do njihovog fizičkog uništenja. Navedeni objekti uključuju logor Manjača (pored Banja Luke), logore Omarska, Keraterm i Trnopolje (pored Prijedora), KP dom u Foči i logor Batković, pored Bijeljine.
 Ubijanje više od 7,000 muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana iz Srebrenice putem organizovanih i situacionih pogubljenja, uključujući ubistvo više od 1,000 muškaraca u jednom velikom skladištu u selu Kravice i pogubljenje još 1,000 muškaraca bosanskih Muslimana pored škole u Orahovcu.
 Bezobzirno razaranje privatne imovine i javnih dobara, uključujući spomenike kulture i sakralne objekte, kao što su brojne džamije širom zemlje.
 Djela ubistva koja su bila dio cilja širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja, u periodu od 12. maja 1992. do novembra 1995. godine, uključuju granatiranje pijace “Markale” 5. februara 1994., kada je poginulo 66, a ranjeno više od 140 ljudi.

OPTUŽNICA
Dvije tačke za genocid (tačke 1 i 2)

Pet tačaka za zločine protiv čovječnosti

 Progoni (tačka 3)

 Istrebljivanje (tačka 4)

 Ubistvo (tačka 5)

 Deportacija (tačka 7)

 Nehumana djela (prisilno premještanje) (tačka 8)

Četiri tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja

 Ubistvo (tačka 6)

 Terorisanje (tačka 9)

 Protivpravni napadi na civile (tačka 10)

 Uzimanje talaca (tačka 11)