KS – Nastavljene aktivnosti na poboljšanju odgoja i obrazovanja

Date:

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima koje će poboljšati kvalitet i efikasnost odgoja, obrazovanja i osposobljavanja u KS.

U saradnji s UNICEF-om započela je realizacija aktivnosti u okviru Regionalnog projekta za smanjenje posljedica pandemije “COVID-19” na živote djece i porodica zapadnog Balkana i Turske – Komponenta Obrazovanje za BiH, kojeg finansira Europska unija.

Održan je niz sastanaka ekspertnih radnih grupa čiji je zadatak priprema i implementacija aktivnosti, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota – Muminović u razgovorima s radnim grupama naglasila je važnost međunarodne saradnje i zajedničkog rada, kako bi se osiguralo kvalitetno obrazovanje za sve učenike, nastavnike i menadžment škola kao javno i opće dobro.

Kako bi se spremno prevazišle posljedice pandemije “COVID-19” na živote djece i porodica te posljedice iste na obrazovni sistem, pomoći će glavne komponente projekta koje se ogledaju u podršci osiguranju kontinuiteta obrazovanja i profesionalnom razvoju nastavnika, podršci unapređenju kvaliteta i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata i podršci unapređenju politika, planiranju i administraciji kao preduslova za kvalitetno inkluzivno obrazovanje.  

Prvi cilj projektnih aktivnosti u Kantonu Sarajevo je ostvarivanje koncepta cjeloživotnog obrazovanja kroz unapređenje procesa integracije digitalne tehnologije u učenju i podučavanju i poslovanju škole.

Navedeni projekt će uključivati i stručno usavršavanje nastavnika i školskog menadžmenta, a u skladu sa procjenom potreba u oblasti digitalnog i hibridnog podučavanja te na osnovu najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti kroz model upravljanja zasnovan na potrebama škola.

(Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related