Kur'an – direktna veza sa Gospodarom i smiraj svake žene

Duše ljudi, koji su iskusili ljepotu povećanog ibadeta i pojačane svijesti o Allahu, koja je karakteristična za ramazan, jedva čekaju taj mjesec. U željnom iščekivanju mjeseca, bremenitog blagodatima, vjernici se, kroz različite, ibadete pripremaju.

S obzirom da je Ramazan mjesec Kur'ana idealna je prilika da se u predramazanskom periodu podsjećamo na mnogobrojne vrijednosti i ljepotu koju Kur'an unosi u živote učača i svojih sljedbenika. Stoga imamo priliku, elhamdulillah, često svjedočiti Večerima Kur'ana koje su upriličene sa poznatim hafizima i svoje duše napajati slušajući izvrsna učenja Allahovog govora.

Jedna od posebnosti kur'anskog govora je da djeluje iscjeljujuće na cijelo ljudsko biće iako čovjek ne razumije značenje njegove poruke. Razumijevanje poruke uz slušanje i učenje Kur'ana je ono što čovjeka pokreće na djelo. Da preuzme odgovornost za svoj život, svoje stanje, donese odluku i pokrene se u smjeru napredovanja. Zbog toga je dodatna korist kada se uz slušanje učenja Kur'ana na arapskom čuje i prijevod proučenog, te slušaoca navede na razmišljanje koje ga dovede do suza, do spoznaje.

Od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uči mi Kur’an!’ Rekao sam: ‘Zar da tebi učim, a tebi se objavljuje?’ Na to je on rekao: ‘Volim slušati kada neko drugi uči.’ Učio sam suru En-Nisa do ajeta:

A šta će tek biti, kada iz svakoga naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo kao svjedoka nad ovim?! (En-Nisa, 41.) Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Dosta je!’, a oči su mu bile pune suza.” (Buhari)

Prema spomenutom hadisu znamo da je vrijedno i slušati druge dok uče Kur'an. Nekada čovjek baš tako bolje čuje i jasnije razumije poruku. A možda je vrijednost toga što na taj način jedni druge obradujemo,a Allah voli kada služimo i olakšavamo drugima. Allah najbolje zna.

U Kur'anu je sve što je potrebno čovjeku za uspjeh i na dunjaluku i na Ahiretu. Nema mjesta brizi, tuzi, strahu niti kakvoj bolesti kada se čovjek redovno napaja sa kur'anskog vrela. Istina je da postoje razni odvraćivači od te nepresušne ljepote. Stoga nerijetko tragamo za rješenjima, izlazima iz teškoća, napretkom na drugim mjestima, iako smo se upoznali sa Kur'anom. U takvim momentima najbolje godi imati podsjetnika na Vječnu ljepotu i trajne vrijednosti. Imati podsjetnika na Kur'an i vrijednost učenja Kur'ana.

Naime, najbolja motivacija za ustrajnost u učenju i izučavanju Kur'ana su kur'anski ajeti, potom hadisi i iskustvene izreke drugih učača i sljedbenika Kur'ana.

Tako je predramazansku Večer Kur'ana u CEI Nahla u Bihaću pratila atmosfera ljubavi, nadahnuća, inspiracije na dobro i motivacije za stalnim druženjem i svakodnevnom konsultacijom sa Kur'anom. Ova Večer je imala nekoliko svojih posebnosti. Umjesto hafiza Kur'ana učesnice su bile polaznice Škole Kur'ana od kojih su mnoge u Školi od učenja svog prvog harfa. Svaka učesnica je proučila po nekoliko ajeta čije učenje je praćeno prijevodom,a najavljeno izrekom o Kur'anu. Voditeljica je prije svake učesnice čitala njihove izreke o vlastitom doživljaju i iskustvu učenja Kur'ana i druženja u zajedničkom učenju. U skladu s nazivom manifestacije „Budi svjetlo, daruj svjetlo“ učenje i pročitane izreke polaznica su iz trenutka u trenutak sve više osvjetljavale misli, životnu situaciju i eventualne brige svoga slušaoca. Efekat je bio veći, jer riječi su pratili snažni otkucaji srca koja su treperila od oduševljenja.

U nastojanju da opišem neopoisivu ljepotu i našmagam drugima da se trude na putu uspostavljanja i popravljanja svoga odnosa sa Kur'anom preporučujem da se samo započne halka Kur'ana ili zajedničko učenje Kur'ana tamo gdje još nije. Tako je primjer Nahline Škole klasični primjer zaljubljenosti u zajednička učenja Kur'ana. Od početka Škole do danas dolaze samo novi članovi, odustajanja nema, niti završavanja. Odlaze samo oni koji nekom nuždom moraju.

Poruka sa Večeri, koja mi i sada odzvanja, jeste izreka jedne učesnice koja je opisujući svoje oduševljenje Kur'anom rekla: „ Volim učiti Kur'an, jer je to moja direktna veza sa Allahom.“

Mjesec ramazan je jedinstvena prilika da uspostavimo ispravan odnos sa Kur'anom i dadnemo mu mjesto u životu koje mu i pripada. Mjesto svakodnevne konsultacije.