Kvalitet zraka nezadovoljavajući, značajne zagađivače prijaviti policiji

Dugoročan boravak u sredinama sa visokim nivoom aerozagađenja velik je faktor rizika za obolijevanje od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, kao i pogoršanje već postojećih oboljenja, potvrdili su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Povišene vrijednosti zračnih polutanata otežavaju disanje i ne dozvoljavaju dovoljnu zasićenost kiseonika u krvi i plućima, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i manje djece.

Iz te institucije podsjećaju da nepovoljan uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi potvrđuje i činjenica da se u zimskom periodu zbog veće koncentracije štetnih čestica i gasova u vazduhu ljekarima obraća povećan broj pacijenata sa smetnjama vezanim za respiratorni i kardiovaskularni sistem.

U Federalnom hidrometeorološkom zavodu smo pitali kakvo je trenutno stanje u gradovima u kojima vrše mjerenja. Da je stanje vrlo nezadovoljavajuće potrvdio je Enis Omerčić iz Sektora životne sredine, ističući da su u Sarajevu zabilježene visoke vrijednosti lebdećih čestica a u pojedinim gradovima i drugih materija.

– Potrebno je smanjiti kretanje na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka. Hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama, naročito djeci, preporučuje se da što više vremena provode na svježem vazduhu i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja.

– Dok traju epizode visokog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda. Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama.

– Takođe se ne preporučuju vježbe i trčanje na otvorenom, jer se na taj način zbog dubokog disanja veće količine zračnih polutanata unose u pluća. Potrebno je smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet.

– Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitne maske za aerozagađenje (najbolju zaštitu pružaju standardizovane zaštitne maske), koje se mogu nabaviti u bolje opremljenim apotekama i prodavnicama medicinske opreme, naglašavaju iz Zavoda.

– Preporučuju i smanjenje korištenja privatnih automobila te korištenje sredstva javnog gradskog prevoza koji ne zagađuju okoliš.

U kantonalnoj službi za inspekcijske poslove smo provjerili šta građanin još može učiniti za čistiji zrak te su nas uputili na inspektorat kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Načelnica za odnose s javnošću kantonalnog MUP-a Kuldija Suvada nam je potvrdila da se prijave problema zagađenja, poput individualnih ložišta koja su jedan od značajnih izvora zagađenja, mogu vršiti na broj 192. To je prvi korak koji svaki građanin može učiniti.

Pored redovnih aktivnosti pojačana je kontrola ispravnosti vozila, a na prijave značajnijih zagađivača službenici MUP-a izađu na teren te zabilješku proslijede kantonalnoj inspekciji.